ایران اینترنشنال
1663

بی‌بی‌سی و تروریسم: پرهیز از تروریست نامیدن و حمایت همه جانبه

یک سال قبل

هم رسانی

   بی‌بی‌سی و تروریسم: پرهیز از تروریست نامیدن و حمایت همه جانبه

شبکه سلطنتی بی‌بی‌سی که ادعای خبررسانی به طور بیطرف از سراسر دنیا را دارد، اما در عمل از این شعار خود فرسنگ ها فاصله دارد. یکی از این موارد موضوع تروریسم است.
در حالیکه افکار عمومی جهان خواستار مقابله همه جانبه با تروریسم است اما بی‌بی‌سی به ندرت در راستای این افکار عمومی قدم برمیدارد، حتی بی‌بی‌سی به دنبال بهره گیری از گروه های تروریستی در جهت منافع کشور متبوعش یعنی انگلیس است. در این خصوص بی‌بی‌سی حتی از تروریست نامیدن داعش که شورای امنیت سازمان ملل آن را تروریست میداند، طفره می رود و از داعش تحت عنوان دولت اسلامی یاد می کند؟

این درحالی است که بی‌بی‌سی فارسی نیز چنین رویه ای را در پیش گرفته است و از تروریستی بودن گروه داعش و گروه های مشابه طفره می رود اما در عمل تمام تلاش خود جهت حمایت از این گروه های تروریستی را در اخبار به کار می برد. برای مثال در قضیه غوطه شرقی سوریه بی‌بی‌سی فارسی گروه های تروریستی که مردم را سپر انسانی فعالیتهای تروریستی خود قرار میدهند را مردم غیر نظامی قلمداد می کند که تحت حملات دولت سوریه قرار گرفتهاند اما از جنایات گروه های تروریستی چیزی بازگو نمی کند.

با این توضیحات، این سوال مطرح است آیا بی‌بی‌سی فارسی با حمایت عملی از گروه های تروریستی به دنبال چیزی جز تأمین منافع انگلیس می¬باشد؟
مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

به دنبال راهزنی دریایی نیروهای ویژه ارتش انگلیس و ربودن نفت کش حامل نفت ایران در دریای مدیترانه به بهانه انتقال نفت به سوریه، بنگاه سخن پراکنی بی بی سی فارسی ضمن پوشش گسترده این اقدام غیرقانونی و دفاع از آن به انتشار برخی خبرهای کذب چون توقف و توقیف یک نفت کش انگلیسی در خلیج فارس دست زد.

11 روز قبل