2028

بوی تعفن حمایت از ترامپ در برنامه پرگار

هم رسانی

   دونالد ترامپ، پشت میز کار خود در کاخ سفید

بی‌بی‌سی در برنامه پرگار با بررسی نوع سیاست‌های ترامپ، از وی و تصمیماتش در کاخ سفید حمایت کرده است.

برنامه این هفته پرگار بی‌بی‌سی فارسی با اجرای داریوش کریمی (همسر روزیتا لطفی مدیر بی‌بی‌سی فارسی) با عنوان "ماندگاری و یا عدم ماندگاری سیاست‌های دونالد ترامپ" بر روی آنتن رفت. در این برنامه "دامون گلریز" از چهره‌های برانداز بهایی حامی دونالد ترامپ و فرخ نگهدار از چهره‌های مخالف حکومت ایران دعوت شده بودند.

 نکته جالب این برنامه این بود که علی رغم ادعای مجری در خصوص نگاه متفاوت دو میهمان در خصوص ماندگاری سیاست‌های رئیس جمهور آمریکا، در نهایت امر هم فرخ نگهدار و هم دامون گلریز معتقد به موفقیت سیاست‌های ضدایرانی رئیس جمهور آمریکا در انتهای برنامه شدنند. این دو و به‌ویژه گلریز با برجسته کردن بحث براندازی و اعتراف به وجود جنگ نرم بر علیه ایران، مدعی شدنند که کاخ سفید به دنبال براندازی در رژیم نیست!

 نکته جالب دیگر این برنامه پرگار، حمایت تمام و کمال گلریز از سیاست‌های افراطی و خودشیفتگی‌های دونالد ترامپ بود. گلریز همچنین به صراحت مدعی شد که تحریم‌های اخیر آمریکایی‌ها جمهوری اسلامی ایران را نشانه گرفته است و کم‌ترین خسارت را به مردم وارد می‌کند.

بیان این توهمات چنان غیرقابل باور بود که حتی با اعتراض فرخ نگهدار مواجه شد. در پایان برنامه پرگار، دایمون گلریز در راستای اتاق فکر بی‌بی‌سی فارسی، تنها راه نجات ایران را تسلیم شدن در برابر آمریکا دانست. این عنصر بهایی ضمن انتقاد از رسانه‌های مخالف دونالد ترامپ، مدعی شد که رسانه‌های ارتجاع سرخ (نومارکسیست‌ها) و سیاه (اسلام‌گرایان) بر رسانه‌های غربی مسلط شده و به سیاه نمایی در خصوص اقدام‌ها و رفتارهای رئیس جمهور آمریکا دست می‌زنند! او همچنین بی نظمی‌های موجود در رفتار و سخنان دونالد ترامپ را نشانه‌ای از ضعف رئیس جمهور آمریکا ندانست!

مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

2 سال قبل