ایران اینترنشنال
12270

برخورد پلیس انگلیس با فعالین محیط زیست

25 روز قبل

هم رسانی

در یک سال اخیر بی بی سی هم راستا با دولت و پلیس سرکوب گر انگلستان ضمن عملیات رسانه ای گسترده بر علیه فعالیت های محیط زیستی این گروه و متهم کردن آنها به رفتارهای قانون شکنانه به شدت فعال بوده است. این در حالی است که این گروه محیط زیستی سه درخواست اصلی دارند: از دولت می‌خواهند که حقیقت را درباره تغییرات آب و هوایی بگوید؛ تا سال ۲۰۲۵ ضایعات سوخت‌های کربنی را به صفر برساند و یک گروه از شهروندان نیز بر این فرآیند نظارت کند. مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا