1303

12تیر-پرواز 665 - زخم های یک جنایت بزرگ

5 ماه قبل

هم رسانی

   پرواز 665 - 12 تیر...مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

بی‌بی‌سی فارسی در گزارشی به دنبال توجیه جنگ افروزی آمریکا در سوریه گام برداشته است.

22 ساعت قبل