ایران اینترنشنال
7250

18سال پس از سالگرد حمله آمریکا به افغانستان...

3 ماه قبل

هم رسانی

   18 سال پیش برخی مردم افغانستان امیدشان به دست آمریکا بود...

47 درصد از مردم افغانستان به بیماری های روانی مانند افسردگی دچار شده اند... مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا