1013

طب سنتی بی‌بی‌سی را پریشان می‌کند

یک سال قبل

هم رسانی

   طب سنتی

به تازگی بی‌بی‌سی فارسی در برنامه تلویزیونی پرگار در مورد طب سنتی گفت و گویی را با سه مهمان انجام داده است که در این گفت و گو هر سه مهمان از منظر خود از طب را رد می‌کنند.
در این برنامه که یکی از مهمترین و تاثیر گذار ترین برنامه های این رسانه ی انگلیسی می‌باشد مجری برنامه با مقدمه ای نه چندان دلچسب بحث را آغاز می‌کند و در این مقدمه می‌گوید:
"ایا طب سنتی واقعا مفید و کارآمد است یا به راستی تنها یک خرافات است؟"

در ادامه ی بحث سه مهمان بی‌بی‌سی که یکی روانپزشک و دو نفر دیگر پژوهشگر بودند هر سه به این سوال به نحوی پاسخ مثبت می‌دهند و طب سنتی را یک خرافات می‌خوانند.
یکی از مهمانان برنامه می‌گوید چون این طب هیچ استدلال علمی‌ندارد و علمی‌ناقص است، پس منطقی نیست.

دیگر مهمان این علم را تنها یک تلقین می‌داند و دیگری صراحتا ان را خرافه می‌خواند.

اما چرا این طب آنقدر بی‌بی‌سی را عصبانی کرده است تا جایی که یکی از مفصل ترین و مهمترین برنامه هایش را به این مسئله اختصاص داده است؟

طب سنتی به تازگی در میان ایرانیان مورد اقبال فراوان قرار گرفته است به طوری که بر نحوه ی تغذیه و حتی روابط و رفتار افراد اثرگذار بوده است. ضمن اینکه به دلیل عوارض بسیاری از درمان ها و داروهای شیمیایی خیلی ها معتقدند که همان طب گیاهی قدیمی‌و همان درمان های قدیمی‌کارسازتر و مفید ترند.

سرچشمه ی بسیاری از این علوم سنتی در واقع همان طب اسلامی‌و در کنار آن اطباء قدیم ایرانی است مانند طب امام رضا (ع) و طب امام صادق (ع) و یا طب بوعلی سینا.

پیوند مردم ایران با فرهنگ غنی گذشته ی خود و اعتقادات اسلامی‌شان بی‌بی‌سی را عصبانی کرده است و بازگشت به تمدن اسلامی‌را برای این ملت بر نمی‌تابد چرا که اگر بر اساس طبایع چهارگانه این مردم بخواهند اعمال روزانه ی خود را کنترل کنند و در تغذیه و روابط خود اصلاحاتی انجام دهند که منجر به اصلاح سبک زندگی شود، باعث می‌شود که ایرانیان از سبک زندگی غربی تا حد زیادی فاصله گرفته و بسیاری از شگرد های این رسانه در راستای انحراف اخلاقی و تفکری این ملت کارساز نشود. پس منطقی است که بی‌بی‌سی عزم خود را جزم کند تا با تمام قوا جلوی این حرکت بزرگ را در ایران بگیرد چرا که پیشرفت و سلامت سبک زندگی برابر است با سلامت فکر و اندیشه و استواری عقیده ی فرد که به سادگی دچار دگرگونی و تشویش نخواهد شد.

مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

شبکه فارسی زبان بی‌بی‌سی بار دیگر به بازتاب اظهارات نخست وزیر اسرائیل مبنی بر احتمال حمله نظامی به ایران پرداخته است.

دیروز