106

" دختر خوب کیست ؟ " از نظر بی بی سی فارسی

2 سال قبل

هم رسانی

در تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی تحت عنوان " دخترم دختر خوبی خواهد بود ، فقط به خاطر بودنش " منتشر شده است . مطلبی که از دید غیر علمی و بر مبنای صحبت های محاوره وارانه قرار دارد . آن چه به طور کلی بر مبنای آن بحث شده به مثل اظهار نظری است که صرفا یک غیر متخصص در مورد احساسات خودش و در مورد عقاید شخصی اش صحبت کرده باشد .
پرشین بی بی سی گزارش می دهد : در مطلب فوق الذکر بی بی سی فارسی از برخی انتظاراتی که از یک شخص در جامعه به عنوان یک زن می رود اندکی انتقاد تمسخر آمیز و طنز گونه را می بینیم همان طور که می نویسد: "...در خانه دختر خوب دختری بود که حرف گوش می داد ، درس می خواند ، خوشحال بود ، لبخند می زد ، طبق استاندارد های تعریف شده ی پدر و مادرش رفتار می کرد و با هیچ چیزی مخالفت نداشت... " ؛ و در ادامه ی این مطلب با نثری غیر حرفه ای و نا متعارف به انتقاد از نوع انتظاراتی می پردازد که در جامعه از زن ها وجود دارد .

در فرهنگ ها و ملل مختلف ، در جوامع و اجتماعات انسانی ممکن است در طول زمان نگرش ها و سنت هایی مرسوم شود که لزوما در مورد درست یا اشتباه بودن آن ها نمی توان اظهار نظر کرد .

البته برخی رفتار ها ممکن است به کل غیر انسانی باشد و البته بدیهی ست منظور صحبت نیست . اما در برخی موارد نیز ممکن است در تشخیص و اظهار نظر قطعی مشکوک بمانیم و در این موارد احترام به نظرات معنا پیدا خواهد کرد.

در مطلب منتشر شده در بی بی سی فارسی می بینیم : " ... در محیط دانشگاه دختر خوب دختری بود که با سر پایین و مانتوی بلند می رفت سر کلاس و لبخند نمی زد، عطر نمی زد و به فکر شوهر بود و زندگی مشترک و اگر شوهر راضی نبود، درس نمی خواند، کار نمی کرد و از خانه بیرون نمی رفت و نمی پرسید چرا؟ ... " اما این صرفا – سوای از واقعی یا غیر واقعی بودن آن ! - یک اظهار نظر از یک تجربه ی خاص است که نسبت دادن آن به تمام جامعه چندان عقلایی نیست.

و در پایان این مطلب می گوید : " دختر دختر خوبی خواهد بود ، فقط به خاطر بودنش ، به خاطر ذات لطیفش ، به خاطر قلب مهربانش و به خاطر همه احساساتی که خواهد داشت ...".

البته در بازی با کلمات می توان برخی نگرش ها را به خود جذب می کند ، اما حقیقت مطلب این نیست که با انتظاراتی که در حال حاضر از " دختر جامعه " وجود دارد لزوما بدان معناست که اکنون به ذات لطیف و پر احساس " دختر " خدشه ای وارد شده . قاعدتا وقتی کسی ( خواه دختر یا پسر ) در جامعه ای زندگی می کند با برخی قواعد آن اجتماع را بپذیرد . و نگاه های تمسخر آمیز و از بیرون از جامعه به هنجار های اجتماعی آن اندکی غیر منصفانه خواهد بود . همین این موضوع را اضافه کنیم به انتقادات و فرافکنی های تخریبی و آغشته به احساسات که بیشتر ما را در یافتن قصد و نتیجه ی طرح چنان موضوعاتی در بی بی سی فارسی را دریابیم . مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

بی‌بی‌سی در تلاش است تا با گزارش‌هایی میان اقوام و گروه‌های مختلف ایرانی تفرقه بیاندازد.

7 ساعت قبل