ایران اینترنشنال
1082

حمله ترامپ به بی‌بی‌سی! پاسخ آن همه حمایت این بود؟!

2 سال قبل

هم رسانی

   دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا

رئیس جمهور جدید آمریکا دونالد ترامپ در نشست خبری برگزار شده در کاخ سفید به صحبت های بی پرده و صریحی در مورد رسانه ها پرداخت؛ از رسانه های آمریکایی شروع کرد و به سایر رسانه ها نیز تاخت؛ این صحبت ها بیش از همه برای بی‌بی‌سی گران تمام شد؛ رسانه ای که همیشه از ترامپ دفاع کرده...
دونالد ترامپ که تا کنون بارها به رسانه‌های آمریکایی حمله کرده و معمولا آنهارا به دو دسته خوب و بد تقسیم می‌کند این بار گفته سازمان‌ها