ایران اینترنشنال
1142

معنای برابری جنسیتی از نگاه بی‌بی‌سی

2 سال قبل

هم رسانی

   برابری زن و مرد

اخیرا بی‌بی‌سی فارسی در گزارشی به بحث برابری جنسیتی در ایران پرداخته است. بی‌بی‌سی در این گزارش به ارائه یک سری آمارهای تطبیقی بین کشورهای مختلف از جمله ایران می پردازد و شاخص اصلی را که مورد بررسی قرار می دهد مشارکت سیاسی زنان در این کشورها می باشد.
در گزارش بی‌بی‌سی بیشتر به دنبال اثبات این مساله می باشد که مشارکت سیاسی زنان نمی تواند تنها شاخص برای اثبات برابری جنسیتی در این کشورها باشد و تنها می تواند یکی از شاخص ها باشد.

در ظاهر امر این گزارش بی‌بی‌سی نکته خاصی ندارد اما با بررسی بیشتر چیزهای دیگری مشخص می شود. بی‌بی‌سی فارسی چون در این گزارش هدف اصلی اش زیر سئوال بردن برابری جنسیتی در ایران می باشد. ابتدا مشارکت سیاسی در ایران را زیر سئوال می برد اما نکته جالب در این آمارها که خود بی‌بی‌سی هم چندان به آن توجه نمی کند، این است که با توجه به پایین بودن مشارکت سیاسی در ایران اما در مقایسه با کشور های منطقه و حتی برخی از کشورهای غربی رتبه برابری جنسیتی ایران از رتبه قابل قبولی برخوردار می باشد.

نکته دیگری که در این گزارش جلب توجه می کند سایر شاخص های مورد اعتبار این شبکه برای بررسی برابری جنسیتی می باشد. بی‌بی‌سی دیگر شاخص هایی که برمی شمرد عبارتند از: مرگ و میر مادران، زایمان در سن پایین، دسترسی به آموزش و مشارکت در بازار کار می باشد. با بررسی این شاخص ها آن چیزی که عجیب به نظر مرسد این است که از این چهار شاخصی که بی‌بی‌سی برمی شمارد حداقل دو مورد اول آن صرفا مختص خانم ها می باشد و ربطی به برتری جنسیتی ندارد. نکته ای که در این خصوص به ذهن متبادر می شود این است که بی‌بی‌سی بیش از آنکه به دنبال ایجاد فضا هایی برای برخورداری برابر زن و مرد باشد به دنبال تبدیل زنان به مرد می باشد.
مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

به دنبال راهزنی دریایی نیروهای ویژه ارتش انگلیس و ربودن نفت کش حامل نفت ایران در دریای مدیترانه به بهانه انتقال نفت به سوریه، بنگاه سخن پراکنی بی بی سی فارسی ضمن پوشش گسترده این اقدام غیرقانونی و دفاع از آن به انتشار برخی خبرهای کذب چون توقف و توقیف یک نفت کش انگلیسی در خلیج فارس دست زد.

10 روز قبل