ایران اینترنشنال
1212

بی‌بی‌سی و حمایت آشکارش از اسرائیل

2 سال قبل

هم رسانی

   بی‌بی‌سی و حمایت آشکارش از اسرائیل

بی‌بی‌سی به تازگی در برنامه ی پرگار به حمایت آشکاری از صهیونیست ها پرداخت.در این برنامه بی‌بی‌سی فارسی می کوشد که به بهانه ی بررسی عنوان "یهودی ستیزی" که برای این برنامه انتخاب کرده است به طور غیر مستقیم به حمایت از اسرائیل بپردازد.
در مقدمه مجری می کوشد تا با تاریخچه ی ستیز با یهودیان، بحث را اینگونه جلوه دهد که یهودیان همیشه مظلوم بوده اند و میشه بی دلیل مورد اتهام و قضاوت های نا به جا واقع شده اند.

به طور آشکاری در ادامه ی بحث یکی از مهمانان واژه ی اتهام را برای خونریزی برخی یهودیان به کار برد. به نظر می رسد که با یک مقدمه و شروع مغرضانه بی‌بی‌سی به طور متعصبانه ای از یهودیان صهیونیست دفاع می کند.

بعد از این بی‌بی‌سی به عبارت "اسرائیل ستیزی" پناه می برد تا به بهانه ی بحث در این مورد، دائما واژه ی "دولت " را برای رژیم غاصب صهیونیستی به کار برد و به نوعی به این فساد شیطانی مشروعیت ببخشد.

مهمانان این برنامه تاکید دارند که انتقاد از اسرائیل پسندیده است اما ستیز با او نه. چرا که رسانه ی انگلیس قصد دارد با یک بازی کلامی و به کار گیری هوشمندانه و زیرکانه ی کلمات، این جمله را در ذهن مخاطب حک کند که:"دولت اسرائیل هم مانند هزاران دولت دیگر در سطح جهان، می تواند نقد شود اما حذف نه."

این جمله را مخاطب به گونه ای می پذیرد و به گونه ای در ضمیر ناخودآگاهش ثبت و نهادینه می شود که بی‌بی‌سی واژه هایی را برای آن به کار می برد که برای یک دولت مشروع. پس در نتیجه یک مخاطب از قشر خاکستری جامعه که مطالعه ی خاصی از تاریخچه ی رژیم های غاصب ندارند، به خود می گویند :"شاید هم حق با این هاست این ها هم دولت دارند، قدرت دارند و حق دارند که باقی بمانند ." اینجاست که بی‌بی‌سی با به کار بردن دو واژه ی "دولت"،" انتقاد"و"سرزمین"،"کشور" برای رژیمی که کاملا زورگو و اشغالگر است، دام اصلی خود را در بستر ذهن مخاطب ساده اندیش خود گسترده است.
به نظر می رسد برنامه ی پرگار بیش از آنکه یک برنامه ی علمی و کلامی پیچیده ی دوساعته باشد، عموما یک مغالطه و سفسطه ی سرشار از واژه های فکر شده و برنامه ریزی شده است برای آمادگی ذهن مخاطب برای کاشت بذر مسموم افکاری که منافع ابرقدرت ها و زورگویان عالم را به دنبال دارد. مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

یک رسانه آمریکایی فعالیت گروهی از کاربران در «توئیتر» که پیام‌هایی در حمایت از لفاظی‌های دولت آمریکا علیه ایران و یا براندازی نظام ایران مطرح می‌کنند را «مشکوک» خوانده است.

27 روز قبل