1225

بی‌بی‌سی: "کشور اسرائیل یک واقعیت محکم است"

هم رسانی

   برنامه "پرگار" تلویزیون بی بی سی فارسی

بی‌بی‌سی فارسی در برنامه ی پرگار به دفاع پررنگی از صهیونیست ها می پردازد. جالب اینجاست که بی‌بی‌سی فارسی این بار در برنامه ی پرگار صهیونیست ها را با اهل کتاب، که یهودیان دسته ای از آن ها هستند یکی می داند و قصد دارد که به رژیم آدمکش صهیونیستی نوعی قداست ببخشد.
بی‌بی‌سی در این بحث به ایران و موضع احمدی نژاد می پردازد و در این باره یکی از مهمانان این برنامه می گوید:" اگر احمدی نژاد گفته است که اسرائیل باید از صحنه ی روزگار محو شود، این مصداق نژادپرستی است."این در حالی است که اربابان این رسانه ی بیمار خود از سردمداران تبعیض نژادی هستند.

به روشنی می توان دریافت که بی‌بی‌سی قصد دارد که با جملات تاکیدی به قدرتی که صهیونیست ها ندارند صحه بگذارد و به خیال خود ایران را از این قدرت فرضی بترساند.
جالب این است که مجری این برنامه با زیرکی تمام بحث تاریخی در مورد اسرائیل را بسته نگه می دارد و آن را موکول به زمان دیگری میکند. آیا می شود برنامه ای با عنوان "یهودی ستیزی چیست؟" تولید شود اما در آن بحث تاریخی نشود؟

آیا اگر بی‌بی‌سی اسرائیل را با یهود یکی می داند و صهیونیسم را مشروع می داند و یا اسرائیل را یک دولت و یک کشور مستقل و قدرتمند می خواند و محو کردن آن را نژادپرستی می خواند، نباید به بحث تاریخی در مورد آن بپردازد؟

پر واضح است که بی‌بی‌سی به لحاظ علمی و تاریخی بحث قابل قبول و قانع کننده ای ندارد و دائما از تاریخ فرار می کند و پرگار رسانه ی انگلیس بر روی نقطه ی کوری با نام اسرائیل لنگ می زد که سالهاست در نگاه پیروان واقعی تمام ادیان الهی، منفور است و معلوم الحال. 

پس مشخص است که تلاش بی وقفه ی بی‌بی‌سی برای گدایی هویت و قداست، برای سردمداران ظلم در جهان بیش از پیش همدستی ابرقدرت ها را در کوبیدن مردمان مظلوم فلسطین و دیگر مناطق جهان هویدا می کند.
مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

2 سال قبل