1375

سعید هاشمی و ادعاهای بی اساس و متعدد در یک گزارش

هم رسانی

   سعید هاشمی و ادعاهای بی اساس و متعدد در یک گزارش

سعید هاشمی در گزارشی تحت عنوان «ممنوع المعامله شدن تعدادی از کارکنان بی‌بی‌سی فارسی» که در شبکه بی‌بی‌سی فارسی منتشر شده است به ادعای ممنوع المعامله شدن 152 کارمند و همکار ایرانی بی‌بی‌سی پرداخته.
صرف نظر از صحت و سقم ادعای شبکه بی‌بی‌سی، مبنی بر ممنوع المعامله شدن 152 نفر از کارمندان سابق و فعلی بی‌بی‌سی در ایران که تاکنون توسط هیچ مقام دولتی ایران نیز تأیید نگردیده است و صرفا ادعای بی‌بی‌سی می باشد و به همین دلیل به شدت مورد خدشه است، نکته ای که در گزارش سعیده هاشمی جالب و در نوع خودش بسیار تعجب آور است، ادعای وی در خصوص قلمداد نمودن ممنوع المعامله بودن به عنوان محرومیت از حقوق اجتماعی است. در حقیقت به باور سعیده هاشمی، ممنوع المعامله شدن، محرومیت از حقوق اجتماعی است!

در توضیح این امر بایستی گفت که اساس و فلسفه ممنوع المعامله شدن اشخاص، حمایت از حقوق جامعه است و قانون هم صلاحیت تشخیص آن را به محاکم صالحه واگذار نموده است. همچنین آنچه که تحت عنوان حقوق اجتماعی و محرومیت از حقوق اجتماعی در قوانین و به ویژه قانون مجازات اسلامی از آن یاد میشود اساسا ارتباطی با ممنوع المعامله شدن ندارد. توضیح آن که ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصادیق حقوق اجتماعی موضوع این قانون را بر شمرده است که اصلا ممنوع المعامله شدن جایگاهی در این ماده ندارد. با توضیحات فوق این سوال اصلی مطرح است که چگونه میتوان بر مبنای یک ادعای که صحت آن توسط هیچ مقام صالح تأیید نشده است، خبرسازی کرد و با بیان اظهارات نادرست بدیهیات حقوقی و قانونی را هم نادیده گرفت؟. آیا واقعا این گونه گزارش ها که فاقد مبنا و پایه حقوقی لازم است، مصداق عدم توجه به فهم و شعور مخاطب نیست؟
مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

2 سال قبل