ایران اینترنشنال
1397

طعمه ی بی‌بی‌سی برای شکار عربستان

یک سال قبل

هم رسانی

   طعمه ی بی‌بی‌سی برای شکار عربستان

بی‌بی‌سی فارسی به عنوان رسانه ی وابسته به نهاد سلطنت در بریتانیا همواره تلاش می کند در راستای منافع ملی کشور متبوعش به انعکاس اخبار بپردازد.
پوشش اخبار خاورمیانه اما یکی از مهم ترین موارد برای این رسانه است. با این حال پوشش اخبار یکی از مهمترین بازیگران منطقه یعنی عربستان در بی‌بی‌سی همواره تابعی بوده از رابطه ی این شاه نشین ثروتمند با دربار ملکه بریتانیا. شاید اوج این مسئله در سال های اخیر بارها خود نمایی کرده. البته تحولات درونی بریتانیا نیز در این موارد بی تاثیر نیست. 

حالا بی‌بی‌سی فارسی با انتشار گزارشی می گوید عامل اصلی ترویج افراط گرایی در بریتانیا عربستان سعودی و نهادهایی هستند که به این کشور وابست