ایران اینترنشنال
1438

دوگانگی حمایت از ترامپ، گواهی بر دشمنی بی‌بی‌سی فارسی با ایران

یک سال قبل

هم رسانی

   دوگانگی حمایت از ترامپ، گواهی بر دشمنی بی‌بی‌سی فارسی با ایران

شبکه بی‌بی‌سی فارسی پس از حمایت تمام قد از هیلاری کلینتون در رقابت ریاست جمهوری آمریکا و شکست او در مقابل ترامپ، در اخبار و گزارشهای خود سعی داشته است تصمیمات و سیاستهای ترامپ را زیر سوال ببرد.
اما این رفتار بی‌بی‌سی فارسی در خصوص دشمنی ترامپ با ایران همواره خلاف این امر بوده است. برای مثال وب سایت بی‌بی‌سی فارسی پس از پوشش سخنرانی ترامپ در هفتادودومین نشست سران دولتهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل، به بازتاب نقد سخنرانی ترامپ توسط دیگران پرداخت اما در هیچکدام از این اخبار، از نقد سخنرانی ترامپ در خصوص ایران خبر نبود. در حقیقت، بی‌بی‌سی فارسی اگرچه از روی کارآمدن ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا ناراحت است، اما همواره از اظهارات ضد ایرانی ترامپ استقبال میکند.

با توضیحات فوق، این سوال اصلی مطرح است، چگونه بی‌بی‌سی فارسی با حمایت از رویکرد ضد ایرانی ترامپ میتواند در عین حال ادعای حمایت از مردم ایران را هم داشته باشد؟!!. آیا هدف بی‌بی‌سی فارسی از این گونه شیوه پوشش اخبار، چیزی جز حمایت از منافع دولت انگلیس میتواند باشد؟!!.
مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

به دنبال سکوت 8 ماه رسانه های غربی چون بی بی سی و تمامی مدعیان دروغین حقوق بشر، دو هزار نفر از دانشجویان و اساتید دانشگاهی ایران با تشکیل کمپین حمایت از مسعود سلیمانی و جمع آوری امضا الکترونیک ، خواهان آزادی این دانشمند مشهورسلول های بنیادی کشور با حمایت وزارت خارجه، علوم و بهداشت کشور شدند.

27 روز قبل