ایران اینترنشنال
1439

تشخیص راستگویی به سبک بی‌بی‌سی فارسی

یک سال قبل

هم رسانی

   برنامه رادیویی چشم انداز بامدادی

شبکه بی‌بی‌سی فارسی در برنامه رادیویی چشم انداز بامدادی به بررسی سخنرانی روسای جمهور ایران و آمریکا در نشست سران مجمع عمومی سازمان ملل پرداخته است.
وب سایت بی‌بی‌سی فارسی با عنوان «سخنرانی در سازمان ملل؛ ترامپ راست گفت یا روحانی؟» به واکنشهای متفاوت به سخنرانی رئیس جمهور ایران و آمریکا اشاره کرده است. در این برنامه رادیویی، شایان سمیعی که گزارشگر برنامه از او تحت عنوان به اصطلاح کارشناس روابط ایران با آمریکا یاد میکند، مدعی است که به رغم اینکه سخنرانی ترامپ لفظ جنگجویانه داشته است و انتقاد جدی در خود آمریکا هم به دنبال داشته است، اما بازهم سخنرانی ترامپ اگرچه جدید هم نبود اما اشتباه هم نبود!!

آنچه که در این برنامه، مضحک و در نوع خودش عجیب بود این نکته است که دلیل شایان سمیعی برای راستگو بودن ترامپ، ادعاهای ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران است!!. به عبارت دیگر از دید این به اصطلاح کارشناس، چون رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خودش در سازمان ملل علیه ایران صحبت کرده و اتهامات ناروای را علیه ایران ابراز داشته است، برای راستگو بودن ترامپ کافی است!!!. البته این کارشناس اشاره نمیکند که جز اسرائیل و آمریکا چه کشورهای علیه سخنرانی رئیس جمهور ایران، واکنش منفی نشان دادهاند و همچنین به چرایی نادرستی سخنان رئیس جمهور ایران هم اشارهای نمی‌کند.

با توضیحات فوق این سوال اصلی مطرح است آیا ملاک بی‌بی‌سی فارسی برای تشخیص راست و دروغ صرفا صحبت کردن علیه ایران است؟!
مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

رشد 6 برابری جرایم متعصبانه علیه مسلمانان در انگلستان در ادامه جواسلام هراسی در انگلستان و علی رغم سانسور بی‌بی‌سی فارسی رسانه های انگلیسی گزارش دادند که جرائم متعصبانه علیه مسلمانان در این کشور بعد از وقوع حمله تروریستی نیوزیلند – که در آن ۵۰ نمازگزار کشته و بیش از ۳۰ تن دیگر مجروح شدند – ۶ برابر افزایش یافته است.

14 روز قبل