ایران اینترنشنال
1552

ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی: مأموریت همیشگی بی‌بی‌سی فارسی

یک سال قبل

هم رسانی

   ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی: مأموریت همیشگی بی‌بی‌سی فارسی

بی‌بی‌سی به دلیل ماهیت استعماری خود سعی میکند از هرگونه اقدامی که منافع کشورهای غربی و سلطه گر در خاورمیانه را در معرض خطر قرار میدهد جلوگیری کند.
در این راستا بی‌بی‌سی فارسی تلاش کرده است به مناسبت میلاد پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) و هفته وحدت بین مسلمانان، آتش اختلاف بین مذهب شیعه و سنی را شعله ور سازد! 

در این خصوص مهرداد فرهمند خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی در گزارشی با عنوان «گزارشی از هفته وحدت شیعه و سنی در لبنان» سعی کرده است اینطور القاء کند که بین مسلمانان وحدتی وجود ندارد و این عدم وحدت هم ریشه در رفتار ایران دارد و از زمان انقلاب اسلامی ایران شکاف بین شیعه و سنی بیشتر شده است!

البته این خبرنگار بی‌بی‌سی توضیح نمی دهد چگونه ممکن است ایران که مبتکر هفته وحدت بین مسلمانان است میتواند عامل شکاف بین سنی و شیعه باشد؟ دلیل این ادعای بی‌بی‌سی برای شکاف بین شیعی و سنی چیست؟ توضیح آن که در چند دهه گذشته اتحاد بین مسلمانان بیش از پیش گردیده و نابودی داعش و محکومیت آن توسط شیعه و سنی گواهی بر وحدت مسلمانان جهان دارد. 

با این توضیحات مشخص است که این رفتار نفاق گونه بی‌بی‌سی فارسی در خصوص مسلمانان ریشه در این سیاست استعماری دارد که میگوید « تفرقه بیانداز و حکومت کن». اختلاف بین شیعه و سنی براساس این سیاست استعماری برای بی‌بی‌سی فارسی مأموریتی دائمی است.
مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

رشد 6 برابری جرایم متعصبانه علیه مسلمانان در انگلستان در ادامه جواسلام هراسی در انگلستان و علی رغم سانسور بی‌بی‌سی فارسی رسانه های انگلیسی گزارش دادند که جرائم متعصبانه علیه مسلمانان در این کشور بعد از وقوع حمله تروریستی نیوزیلند – که در آن ۵۰ نمازگزار کشته و بیش از ۳۰ تن دیگر مجروح شدند – ۶ برابر افزایش یافته است.

11 روز قبل