1590

ادعای بی‌بی‌سی فارسی: دولت پنهان، کارشکنی و رسانه های تحت اختیار عامل ناامیدی مردم است!

هم رسانی

   ادعای بی‌بی‌سی فارسی: دولت پنهان، کارشکنی و رسانه های تحت اختیار عامل ناامیدی مردم است!

با آغاز مذاکرات هسته ای در دولت حسن روحانی با گروه 1+ 5 بی‌بی‌سی فارسی از اولین رسانه هایی بود که در طراحی کاملاً پیچیده به پررنگ سازی برجام و دستاوردهای آن در امر معیشت و اقتصاد مردم ایران پرداخت.
در این سناریو، برجام به عنوان امیدی فراگیر از معجزه ای در آینده برای مردم و نخبگان ایران ترسیم شد. با اندک زمانی همین نگاه از سوی محافلی در ایران که به کدخداباوران و غرب گرایان مشهور هستند در تریبون های رسمی و غیررسمی تکرار شد. 

اما این خوش باوری و اعتماد به توافق برجام به مرور رنگ باخت و حتی باراک اوبامای مدعی صلح دوستی بارها به نقض عهد پرداخت. با روی کار آمدن دونالد ترامپ و آشکار شدن عناد و کینه های آمریکایی ها بر علیه ایران، آمریکایی ها به مدد سرمستی و بی تجربگی رئیس جمهور تازه، عهدشکنی های برجامی را بیش از پیش در دستور کار خود قرار دادنند. 

این طراحی و رفتارها از سوی ترامپ برای گرفتن امتیازهای بیشتر در عرصه های هسته ای، دفاعی و منطقه ای مورد توجه آمریکا قرار گرفت. اما این روزها که ایران اغتشاشات طراحی شده از سوی غرب و برخی دولت های عرب منطقه ای را پشت سر گذاشته است و فاز دوم فشار بر ایران در قالب تحریم های غیرهسته ای و بحث خروج آمریکایی ها از برجام بسیار جدی تر از گذشته در حال مطرح شدن است، بی‌بی‌سی فارسی در ادامه همان سناریوی طراحی شده در سال 1392، این بار به دنبال آن است که با کم رنگ کردن و سانسور نقش امیدهای واهی خود از یک طرف و از طرف دیگر سانسور عهدشکنی های پی در پی آمریکا در برجام، دولت پنهان هم با کارشکنی و ادامه حملات به حسن روحانی از طریق رسانه‌های تحت اختیار را به عنوان علت نامیدی ها از بهبود اوضاع معیشتی مردم معرفی کند.

در این سناریو مردم، برخی نخبگان اصلاح طلب و دولت حسن روحانی با هدف سانسور و پنهان نگاه داشتن عهدشکنی های آمریکا مخاطب جنگ رسانه ای قرار گرفته اند.
مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

2 سال قبل