ایران اینترنشنال
1639

اغتشاش چماق به دست ها و تجمع خواندن آن توسط بی‌بی‌سی فارسی

یک سال قبل

هم رسانی

   اغتشاش چماق به دست ها و تجمع خواندن آن توسط بی‌بی‌سی فارسی

شبکه بی‌بی‌سی فارسی که نشان داده است همواره به دنبال پوشش خبری از اغتشاشات و ناآرامی ها در ایران و حمایت همه جانبه خبری از آنها و تبدیل شرایط به بحران است، در آخرین مورد از این تلاش های مذبوحانه خود به موضوع دروایش گنابادی پراخته است.
بی‌بی‌سی فارسی در خبری با عنوان «تجمع دراویش گنابادی در شمال تهران به خشونت کشیده شد» اینطور وانمود کرده است تجمعی اعتراضی با حضور پلیس به خشونت کشیده شده است. این گفته بی‌بی‌سی فارسی در حالی است که در همان خبر بی‌بی‌سی فارسی اشاره میکند برخی از تجمع کنندگان «چوب یا چماق به دست دارند».

حال این سوال اصلی مطرح است که چگونه میتوان صحبت تجمع مسالمت آمیز نمود اما تجمع کنندگان با خود چماق و چوب هم حمل نمایند؟ آیا این رفتار مزورانه بی‌بی‌سی فارسی مصداق قلب واقعیت و ایجاد تطهیر چهره اغتشاش گران و شورش گران نیست؟
مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

به دنبال سکوت 8 ماه رسانه های غربی چون بی بی سی و تمامی مدعیان دروغین حقوق بشر، دو هزار نفر از دانشجویان و اساتید دانشگاهی ایران با تشکیل کمپین حمایت از مسعود سلیمانی و جمع آوری امضا الکترونیک ، خواهان آزادی این دانشمند مشهورسلول های بنیادی کشور با حمایت وزارت خارجه، علوم و بهداشت کشور شدند.

27 روز قبل