ایران اینترنشنال
1666

بی‌بی‌سی و تروریسم: پرهیز از تروریست نامیدن و حمایت همه جانبه

10 ماه قبل

هم رسانی

   بی‌بی‌سی و تروریسم: پرهیز از تروریست نامیدن و حمایت همه جانبه

شبکه سلطنتی بی‌بی‌سی که ادعای خبررسانی به طور بیطرف از سراسر دنیا را دارد، اما در عمل از این شعار خود فرسنگ ها فاصله دارد. یکی از این موارد موضوع تروریسم است.
در حالیکه افکار عمومی جهان خواستار مقابله همه جانبه با تروریسم است اما بی‌بی‌سی به ندرت در راستای این افکار عمومی قدم برمی دارد، حتی بی‌بی‌سی به دنبال بهره گیری از گروه های تروریستی در جهت منافع کشور متبوعش یعنی انگلیس است. در این خصوص بی‌بی‌سی حتی از تروریست نامیدن داعش که شورای امنیت سازمان ملل آن را تروریست می داند، طفره می رود و از داعش تحت عنوان دولت اسلامی یاد می کند؟

این درحالی است که بی‌بی‌سی فارسی نیز چنین رویه ای را در پیش گرفته است و از تروریستی بودن گروه داعش و گروه های مشابه طفره می رود اما در عمل تمام تلاش خود جهت حمایت از این گروه های تروریستی را در اخبار به کار می برد. برای مثال در قضیه غوطه شرقی سوریه بی‌بی‌سی فارسی گروه های تروریستی که مردم را سپر انسانی فعالیتهای تروریستی خود قرار می دهند را مردم غیر نظامی قلمداد می کند که تحت حملات دولت سوریه قرار گرفته اند اما از جنایات گروه های تروریستی چیزی بازگو نمی کند.

با این توضیحات، این سوال مطرح است آیا بی‌بی‌سی فارسی با حمایت عملی از گروه های تروریستی به دنبال چیزی جز تأمین منافع انگلیس می باشد؟
مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

«فرهاد میثمی» زندانی زندان اوین که چند روز پیش وزیر خارجه‌ی آمریکا از او حمایت کرده بود، در نامه‌ای به وزارت خارجه آمریکا به ترامپ و دولت او تودهنی زد و نوشت: «از امثال جنابان ترامپ، پمپئو، بولتون خواهشمندم اشک تمساح حقوق بشری‌شان را جای دیگری بریزند.»

8 روز قبل