ایران اینترنشنال
1701

همنوایی بی‌بی‌سی فارسی با ادعای تروریستها در سوریه

یک سال قبل

هم رسانی

   همنوایی بی‌بی‌سی فارسی با ادعای تروریستها در سوریه

پس از پیروزی سوریه بر گروه های تروریستی مستقر در غوطه شرقی، تروریستهای شکست خورده با انتشار فیلمهای مدعی حمله شیمیایی توسط دولت سوریه در دوما شدند.
پس از انتشار این تصاویر، بی‌بی‌سی فارسی به عنوان بازوی رسانه های همیشه حامی گروه های تروریستی، دست به کار شده و با پوشش یکجانبه اخبار مرتبط با حمله شیمیایی دوما، با تطهیر چهره تروریست ها، انگشت اتهام را به سمت دولت سوریه نشانه رفته و سعی دارد اینطور القاء نماید که سوریه مسئول این حملات است.

در زمان جنگ دولت سوریه با تروریستها در غوطه شرقی نیز بی‌بی‌سی فارسی همواره سعی در انحراف افکار عمومی از جنگ با تروریستها داشت و سعی میکردد تروریستها را غیرنظامی جا بزند!!. با شکست تروریستها، بی‌بی‌سی فارسی تنها راه را همنوا شدن با تروریستها در ادعای حمله شیمیایی، دیده است.

این گونه رفتار مزورانه بی‌بی‌سی فارسی نه تنها با شعار ادعایی خود مبنی بر بیطرفی در اخبار، فرسنگها فاصله دارد بلکه نشان دهنده این است که اساسا هدف بی‌بی‌سی فارسی خبررسانی نیست. مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

به دنبال سکوت 8 ماه رسانه های غربی چون بی بی سی و تمامی مدعیان دروغین حقوق بشر، دو هزار نفر از دانشجویان و اساتید دانشگاهی ایران با تشکیل کمپین حمایت از مسعود سلیمانی و جمع آوری امضا الکترونیک ، خواهان آزادی این دانشمند مشهورسلول های بنیادی کشور با حمایت وزارت خارجه، علوم و بهداشت کشور شدند.

26 روز قبل