ایران اینترنشنال
1701

همنوایی بی‌بی‌سی فارسی با ادعای تروریستها در سوریه

10 ماه قبل

هم رسانی

   همنوایی بی‌بی‌سی فارسی با ادعای تروریستها در سوریه

پس از پیروزی سوریه بر گروه های تروریستی مستقر در غوطه شرقی، تروریستهای شکست خورده با انتشار فیلمهای مدعی حمله شیمیایی توسط دولت سوریه در دوما شدند.
پس از انتشار این تصاویر، بی‌بی‌سی فارسی به عنوان بازوی رسانه های همیشه حامی گروه های تروریستی، دست به کار شده و با پوشش یکجانبه اخبار مرتبط با حمله شیمیایی دوما، با تطهیر چهره تروریست ها، انگشت اتهام را به سمت دولت سوریه نشانه رفته و سعی دارد اینطور القاء نماید که سوریه مسئول این حملات است.

در زمان جنگ دولت سوریه با تروریستها در غوطه شرقی نیز بی‌بی‌سی فارسی همواره سعی در انحراف افکار عمومی از جنگ با تروریستها داشت و سعی میکردد تروریستها را غیرنظامی جا بزند!!. با شکست تروریستها، بی‌بی‌سی فارسی تنها راه را همنوا شدن با تروریستها در ادعای حمله شیمیایی، دیده است.

این گونه رفتار مزورانه بی‌بی‌سی فارسی نه تنها با شعار ادعایی خود مبنی بر بیطرفی در اخبار، فرسنگها فاصله دارد بلکه نشان دهنده این است که اساسا هدف بی‌بی‌سی فارسی خبررسانی نیست. مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

حسین باستانی از اعضای اتاق فکر بی‌بی‌سی فارسی و از حقوق بگیران سرویس جاسوسی انگلیس از جمله افرادی است که همواره در نوشتن مقاله های تخریبی علیه جمهوری اسلامی یکی از فعال ترین افراد محسوب می گردد.

9 روز قبل