ایران اینترنشنال
1717

روایت بی‌بی‌سی از پیروزی راست گرایان ضدمهاجران در مجارستان

یک سال قبل

هم رسانی

   اعتراض موافقان مهاجرت در مجارستان

پیروزی راست گرایان ضدمهاجران در مجارستان به سوژه واکنش جدید شبکه فارسی زبان بی‌بی‌سی تبدیل شده است.

در ادمه قدرت گرفتن راست گرایان ضدمهاجران و مسلمانان در اروپای مدعی تساهل فرهنگی، ویکتور اوربان نخست وزیر راستگرای مجارستان مدعی یک پیروزی بزرگ در انتخابات عمومی روز یکشنبه شده است. به گزارش بی‌بی‌سی، کمیسیون انتخاباتی مجارستان گفت که با شمارش تقریبا ۹۳ درصد آرا حزب فیدز برنده تقریبا نیمی از آرا شده است.

اوربان در جریان مبارزات انتخاباتی از مناظره با مخالفانش یا صحبت با رسانه های مستقل خودداری کرد و فقط در تجمع های هوادارانش سخنرانی کرد. این سخنرانی ها بر یک سیاست محوری متمرکز بود: متوقف کردن ورود مهاجران. او معتقد است که "مهاجرت مثل زنگی است که مجارستان را آهسته آهسته می خورد."

به گزارش بی‌بی‌سی ، تحت رهبری اوربان، مجارستان در سال ۲۰۱۵ حصاری در طول مرزهایش با صربستان و کرواسی ایجاد کرد تا مانع ورود مهاجران غیرقانونی شود. سیاست های ضدمهاجرتی او و شعارهای تندش باعث نزاع با اتحادیه اروپا نیز شده است.

مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

این روزها با شدت گرفتن جنگ داخلی در لیبی که نتیجه شوم دخالت نظامی غرب در این کشور بعد از بهار عرب بود، بی‌بی‌سی فارسی در حال پوشش نبردهای ویرانگر در لیبی آن هم بدون اشاره به علل واقعی شکل گیری این تراژدی ویرانگر است.

13 روز قبل