1736

سکوت بی‌بی‌سی فارسی در بازگو کردن جنایات حقوق بشری گروهک ری استارت

هم رسانی

   تداوم حمایت بی‌بی‌سی از ری‌استارت

بی‌بی‌سی حمایت از گروهک شیطانی ری‌استارت را ادامه می دهد.

پس از انتشار خبر مبنی بر درخواست دادسرای تهران از پلیس بین الملل برای دستگیری محمد حسینی سرکرده گروهک ری استارت که از آمریکا، به تبلیغ فعالیتهای تروریستی و خرابکارانه علیه مردم ایران اقدام می­کند، بی بی سی فارسی در خبری با عنوان «درخواست دادسرای تهران از پلیس بین‌الملل برای بازداشت مجری 'ری‌استارت'»  به بازتاب این خبر پرداخته است اما بدون اشاره به موارد نقض حقوق بشر توسط این گروهک آشوب طلب که علنا و آشکارا به تخریب اماکن عمومی و مذهبی تبلیغ و تحریک مبادرت می­ورزند، هدف سرکرده این گروهک را « مقابله با حکومت ایران» قلمداد کرده است و به نوعی تلاش دارد تا این گروهک را معترض نشان دهد و نه جنایتکار.!!!

 بی‌بی‌سی فارسی بدون اشاره به دلیل سکوت چند ماه خویش در قبال فعالیتهای خرابکارانه عناصر این گروهک و نقض حقوق دینی و مذهبی مردم ایران توسط گروهک ری استارت که عمدتا به شکل تخریب و آتش زدن اماکن عمومی و مذهبی بود، توضیح نداده چرا به نقض حقوق بشر و به ویژه نقض آزادی دین و ممنوعیت تخریب اماکن مقدس و عبادی توسط گروهک ری استارت تاکنون واکنش نداده است. این درحالی است که در طول چند ماه فعالیت تروریستی و خرابکارانه عناصر ری استارت، بی‌بی‌سی فارسی همواره اخبار فعالیتهای آشوب طلبانه آنها را پوشش داده است، اما از بیان جنایات آنها طفره است و این فعالیتها را صرفا اعتراض به وضع موجود تلقی کرده است.

با این توضیحات، این سوال اصلی از بی‌بی‌سی فارسی مطرح است چطور میتوان شعار بیطرفی بی‌بی‌سی فارسی را باور کرد، در حالیکه بی بی سی فارسی در عمل بلندگوی فعالیتهای آشوب طلب بوده است؟!.  

مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

2 سال قبل