ایران اینترنشنال
1751

اعتراض مردم فلسطین به مکان جدید سفارت آمریکا در خاک این کشور

یک سال قبل

هم رسانی

   اعتراض مردم فلسطین به مکان جدید سفارت آمریکا در خاک این کشور
مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا