ایران اینترنشنال
1794

سوء استفاده بی‌بی‌سی از سیل در برخی مناطق ایران

10 ماه قبل

هم رسانی

   تصویری از وقوع سیل در انگلیس

بی‌بی‌سی از طرفی در برابر سیل گسترده و مخرب در انگلیس سکوت می‌کند و از طرف دیگر از سیل در برخی مناطق ایران بهره‌برداری سیاسی دارد.

وقوع برخی حوادث طبیعی در ایران همواره به عاملی بوده است تا رسانه های غربی و از جمله بی‌بی‌سی فارسی با سیاه نمایی به تخریب مدیریت بحران در خصوص این شرایط در این کشور بپردازند. اگرچه باید پذیرفت که هنوز هم ایران در مدیریت حوادثی چون سیل، زلزله و... با شرایط مطلوب فاصله دارد اما بدون شک تجربه کشور انگلستان که دفتر بی‌بی‌سی فارسی در آنجاست در مدیریت حوادث اینچنینی نمونه و پرونده مناسبی را از خود بر جای نگذاشته است.

 بعد از بارش برف چند سانتیمتری زمستان گذشته و مدیریت فاجعه­بار آن از سوی دولت و نهادهای متولی که با اعتراض های گسترده ای نیز در همان ایام مواجه شد، در روزهای گذشته باران و وقوع سیل بخش‌هایی از شمال و مرکز انگلیس را در برگرفت و جاده‌ها و خیابان‌های زیادی را در آب فرو برد. وقوع سیل در این نواحی که با خسارات گسترده ای همراه بود عملاً نشان داد که ساختارهای طراحی شده موجود در انگلستان در زمان های بحران قادر به مدیریت مناسب شرایط نیست.

علی رغم سانسور بی‌بی‌سی فارسی و هزینه های هنگفت مالی و بسیج نیروهای ارتش و داوطلبان مردمی بر اثر وقوع سیل که با توجه به وضعیت آب هوایی انگلستان امری طبیعی و قابل پیشبینی بود و سازمان های هواشناسی از یک هفته قبل پیشبینی آن­را کرده بودنند در وال‌سال انگلیس یک مرد جان باخته است. ادامه این وضعیت حتی خطر قطع برق و آب و مشکل در آمد و شد را در مناطق سیل‌زده به دنبالداشت.  به گزارش برخی رسانه های محلی در انگلستانف در برخی از اماکن، شدت بارندگی و وقوع سیل به داخل ساختمان‌ها نیز کشیده شده است. همچنین افراد برای عبور و مرور مجبور به استفاده از قایق برای جابه‌جایی هستند.

مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

این روزها با شدت گرفتن جنگ داخلی در لیبی که نتیجه شوم دخالت نظامی غرب در این کشور بعد از بهار عرب بود، بی‌بی‌سی فارسی در حال پوشش نبردهای ویرانگر در لیبی آن هم بدون اشاره به علل واقعی شکل گیری این تراژدی ویرانگر است.

13 روز قبل