1821

تشدید سیاست‌های ضدمهاجران در اروپا به روایت بی‌بی‌سی

هم رسانی

   بحران مهاجرین برای ورود به کشورهای اروپایی

مهاجرین در کشورهای اروپایی با بحرانی جدی روبرو هستند.

به دنبال تشدید گرایش‌های راست افراطی و ضدمهاجران در اروپای مدعی همزیستی مسالمت‌آمیز و حقوق بشر، پیتر سیارتو وزیر خارجه مجارستان می‌گوید که کشورش با پذیرش هر تعداد پناهجو یا مهاجری از دیگر کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا مخالف است. سیارتو به بی‌بی‌سی گفت مجارستان در پروژه‌ای به رهبری ایتالیا برای محافظت بیشتر از مرز جنوبی‌اش با لیبی مشارکت داشته و با کشیدن حصار در مرزهای خود از ورود مهاجران غیرقانونی به اتحادیه اروپا جلوگیری کرده است.

وزیر خارجه مجارستان گفت حتی نمی‌تواند تصورش را هم بکند که اتحادیه اروپا مجارستان را به دلیل نپذیرفتن سهمیه مهاجر مجازات کند. به گزارش بی‌بی‌سی، پیش‌تر ایتالیا قایق‌های مهاجرانی که نجات یافته بودند، بازگردانده بود. اخیراً بر سر مهاجران غیرقانونی ک با قایق از دریا عبور می‌کنند تا خود را به اروپا برسانند بین ایتالیا و لیبی مناقشه بوده است.

چندی قبل نیز و در ادامه سیاست‌های ضدمحاجرتی در اروپا، در یک کنفرانس خبری در طرابلس، سالوینی وزیر کشور دست راستی ایتالیا و احمد متیق معاون نخست‌وزیر لیبی گفته بودنند که در رابطه با موضوع مهاجران غیرقانونی به نقطه نظر مشترک دست یافتند. این توافق در کنار مواضع تند و رادیکال کشورهایی چون مجارستان، صربستان و لهستان بر علیه مهاجران عمدتاً مسلمان خاورمیانه‌ای که با تحریک جریان‌های ملی گرا و راست افراطی در این کشورها انجام شده است با سکوت بسیاری از رسانه‌های غربی مانند بی‌بی‌سی و مدعیان حقوق بشر مواجه شده است. جالب آنکه همزمان با اروپا، شاهد نقش آفرینی همین گرایش‌های ضدمهاجرتی در یک سال اخیر در آمریکا نیز هستیم.

مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

2 سال قبل