1854

ناراحتی کسری ناجی از توانایی نظامی ایران در تنگه هرمز

هم رسانی

   تصویری هوایی از تنگه هرمز

عوامل بی‌بی‌سی با نارضایتی از اقتدار نظامی ایران در تنگه هرمز گزارش می‌دهند.

بی‌بی‌سی فارسی که ید طولایی در ایران هراسی و همزمان تضعیف روحیه­ای مقاومت ایران در منطقه را دارد، پس از تهدیدهای نامشروع اخیر آمریکا علیه ایران که آشکارا نقض حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل است، در راستای اهداف مزدوری رسانه­ای خویش تلاش دارد هرگونه توانایی ایران برای مقابله با تهدیدهای نامشروع آمریکا را زیر سوال ببرد؟!!!.

کسری ناجی که چند سال پیش به بهانه پوشش خبری با سوار شدن بر روی عرشه ناو آمریکایی در خلیج فارس برای ایران و ایرانیان خط و نشان میکشید!!! امروز هم مأمور تضعیف روحیه خودباوری و دفاع از وطن شده  است و پس از تهدیدهای آمریکا مبنی بر به صفر رساندن فروش نفت ایران، تلاش مذبوحانه­ای برای زیر سوال بردن توان ایران در بستن تنگه هرمز و دفاع از منافع ملی دارد؟!!. کسری ناجی در گزارشی با عنوان «حمایت رهبر ایران از بستن احتمالی تنگه هرمز» نمیتواند ناراحتی خویش از توان نظامی ایران در بسته نگه داشتن تنگه هرمز پنهان سازد و با وارونه جلوه دادن وقایع رویارویی دریایی ایران و آمریکا، سعی در بَزک کردن قدرت نظامی آمریکا دارد. واقعیت این است که ایران چه در زمان جنگ تحمیلی و چه پس از آن اثبات کرده است که توان دفاع از منافع ملی را در خلیج فارس دارد و آمریکا و کشورهای غربی نمیتوانند با زورگویی منافع ایران را تحت تأثیر قرار دهند البته کسری ناجی از این امر ناخرسند است؟!!.

این گونه پوشش خبری توسط بی‌بی‌سی فارسی که کاملا در راستای منافع غرب و به ویژه انگلیس و آمریکا است، بیش از پیش دروغین بودن شعار بیطرفی بی‌بی‌سی فارسی را رسوا می­کند.

مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

2 سال قبل