ایران اینترنشنال
194

جایگاه حزب الله لبنان در استراتژی بازدارندگی و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

2 سال قبل

هم رسانی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در فوریه 1979، یکی از مناطقی که بیشترین الهام بخشی را از انقلاب ایران داشته است لبنان بوده است.

بازتاب انقلاب اسلامی بر روی لبنان و حزب الله کاملاً ملموس و مستقیم بوده است. انقلاب اسلامی ایران به علت حضور امام موسی صدر و شهید مصطفی چمران و اوج بحران هویت ظایفه شیعه در این کشور پیش از انقلاب اسلامی منجر به احیای هویت و تشکیلاتی شدن تشیع و در نهایت ارتقا آنها در هرم طایفه  ای این کشور شده است. علی  رغم برخی شعارهای و نگرش-های منفس طیف سکولار – لیبرال ایرانی به نقش حزب الله لبنان که از سالهای حاکمیت اصلاح  طلبان در ایران و تشدید آن در حوادث سال 88 ، این روزها دیگر کم  تر کسی حتی در طیف مردم کوچه و بازار در نقش حزب الله لبنان در حفظ امنیت ملی این کشور تردید دارد.
حزب الله لبنان از سال 1985 و اعلان موجودیت رسمی خود بارها وفاداری خود را به ایران نشان داده است. حزب الله لبنان ضربات شدیدی به اسرائیل، غرب و ارتجاع عرب به عنوان تهدیدکنندگان امنیت ملی ایران وارد کرده است و مورد خشم آنها قرار گرفته است. البته این وفاداری به عبارت دقیق  تر از سال 1982 و تشکیل حزب الله لبنان در مثلث خلده آغاز شده بود. حضور 1000 تا 1500 نفر از نیروهای لشکر محمد رسول الله به فرماندهی حاج احمد متوسلیان پس از زوئن 1982 و تهاجم اسرائیل به لبناب کار فرهنگی و سیاسی امام موسی صدر را تکمیل کرد. 
در این میان باید گفت که: حمایت جمهوری اسلامی ایران از حزب الله لبنان در راستای تأمین ابعاد مختلف امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، یعنی امنیت فیزیکی و امنیت هویتی آن است. حمایت جمهوری اسلامی ایران از حزب الله لبنان موجب افزایش قدرت بازدارندگی ایران می  شود. از دیدگاه نوواقع  گرایی تهاجمی، حمایت ایران از حزب الله را می  توان در راستای افزایش بازدارندگی منطقه  ای ایران ارزیابی نمود؛ زیرا به لحاظ وجودی خصومت شدید میان ایران و اسرائیل و به تبع ایجاد دشمنی آمریکا با ایران، جمهوری اسلامی ایران همانند هر کشور دیگری می-بایست از کلیه اهرم  ها برای تأمین امنیت خود در مرزهای ملی و فراملی استفاده کند.
حمایت از حزب الله باعث افزایش عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران می  گردد. حزب الله لبنان اهرم فشار ایران بر رژیم اسرائیل و کاهش دهنده تهدیدات آن است. حمایت جمهوری اسلامی ایران در مسیر مواجه با رژیم اسرائیل از یک سو، موجب شکست یا بازدارندگی و کاهش امنیت ملی اسرائیل گردیده و از سوی دیگر، ضمن افزایش عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران منجر به کاهش احتمال هرگونه تهاجم نظامی علیه ایران شده است. این وصعیت در نهایت باعث افزایش قدرت بازدارندگی غیرمستقیم منطقه  ای ایرن و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران شده است. «مهدی بیگی» در کتاب «قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی لبنان)» در خصوص جایگاه حزب الله لبنان در استراتژی بازدارندگی و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران می  نویسد:
تأثیر امام خمینی بر این جنبش باعث شد تا حزب الله خود را پیرو و تابعی از انقلاب اسلامی بداند و به گونه  ای عمل می  کند که با انقلاب بیعت کرده است. همچنین حزب الله منتقل کننده افکار امام و خط امام به منطقه و دنیای عرب است. در واقع حضور حزب الله در لبنان به مثابه ایران کوچکی در منطقه عربی است. جنبش حزب الله به عنوان یک سپر دفاعی، خارج از مرزهای ملی برای ایران به شمار می  رود. به ویژه با تثبیت حزب الله در عرصه ی سیاسی لبنان با حفظ ابزار مقاومت، عرصه بازیگری و تأثیرگذاری ایران را افزایش داده، از این منظر موجب ارتقای امنیت، پیرامونی ایران شده است و ضمن کاهش ضربه پذیری ایران از دشمن خود یعنی اسرائیل ضربه پذیری این رژیم را افزایش داده است. حزب الله در لبنان خط مقدم امنیت ملی ایران خارج از مرزهای جغرافیایی آن است و بال امنیتی ایران در منطقه به شمار می رود. این مسئله در سالهای اخیر با لبنانی  تر شدن حزب الله و عمیق  تر شدن حضورش در صحنه سیاسی لبنان که با تشویق ایران همراه بوده است ظهور و جریان بیشتری یافته است.
این جنبش افزایش دهنده استقلال و آزادی عمل منطقه  ای ایران است این گروه همچنین افزایش دهنده نفوذ منطقه  ای ایران است. درست همین ابزار حزب الله لبنان بود که با تحث فشار قرار گرفتن عمق استراتژیک ایران در سوریه پس از سال 2011، مورد استفاده ایران قرار گرفت. حضور نیروهای حزب الله لبنان در نبردهای سوریه نشان دهنده عمق همکاری ایران با این گروه و اوج الهام  پذیری و فرمان  برداری از آن بود.


مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

حسین باستانی از اعضای اتاق فکر بی‌بی‌سی فارسی و از حقوق بگیران سرویس جاسوسی انگلیس از جمله افرادی است که همواره در نوشتن مقاله های تخریبی علیه جمهوری اسلامی یکی از فعال ترین افراد محسوب می گردد.

9 روز قبل