2079

تلاش کثیف برنامه پرگار برای تخریب چهره امیرکبیر

هم رسانی

   امیرکبیر، اسطوره خدمت و عدالت در تاریخ کهن ایران

بی‌بی‌سی فارسی حتی دست از تخریب چهره ملی امیرکبیر هم برنداشته است.

امیرکبیر را بدون شک می‌توان یکی از چهره‌های اسطوره‌ای تاریخ سیاست ایران در عصر سیاه قاجارها نامید. این سیاست مدار فسادستیز با درایت مثال زدنی خود اصلاحات گسترده‌ای را در جهت بهبود شرایط کشور و نجات ایران از چرخه استبداد داخلی و استعمار خارجی در دوره صدارت 39 ماه خود در دستور کار قرار داد. امیرکبیر به علت نگرش‌های دینی و ضداستعماری اش همواره مورد کینه شدید انگلیسی‌ها و از جمله رسانه ماهواره‌ای لندن یعنی بی‌بی‌سی فارسی قرار داشته است.

علاوه بر این، تلاش امیبرکبیر برای سرکوب فتنه گری و شورش بابی‌ها به شدت با کینه ورزی‌های بهایی‌ها و بابی‌ها مواجه شده است. این دو فرقه انحرافی تویط انگلیسی‌ها ایجاد شدنند. البته اینگونه برخوردهای و رفتارها با توجه به عمق محبوبیت امیرکبیر در میان تمامی اقشار ایرانیان همواره تلاش شده است تا به گونه‌ای پنهان‌تر و غیرمستقیم در دستور کار بهاییان که این روزها بی‌بی‌سی به گونه‌ای تمام قد فتح کرده‌اند قرار گیرد.

 در تازه‌ترین عنادورزی‌های بی‌بی‌سی فارسی بر علیه امیر کبیر، برنامه پرگار این رسانه انگلیسی با دعوت از محمد امینی، ایرج اشراقی و سعید پیوندی به تخریب چهره این اصلاح گر ایرانی پرداخت. ایرج اشراقی از چهره‌های لائیک و بهایی ضمن انتقاد شدید از امیرکبیر به علت سرکوب بابی‌ها، بابی گری را حرکتی اصلاح گرایانه و غیرمسلحانه توصیف کرد. او مدعی شد که بابی گری در ایران آن عصر به عنوان جنبشی فراگیر مطرح شده بود! امیرکبیر هم با استبداد دربار و هم با روحانیت و استبداد دینی مقابله کرد!.

 در ادامه اشراقی ضمن حمله مجدد به امیرکبیر مدعی شد که بابی‌ها تنها متحدان او برای مقابله با استبداد دربار و استبداد دینی بودند. نکته تأسف بار دیگر این برنامه پرگار تلاش مجری برنامه و محمد امنینی برای زیر سؤال بردن اعتقادات دینی و مذهبی امیرکبیر و سکولار معرفی کردن این اسطوره تاریخ سیاسی ایران معاصر به مخاطبان فارسی زبان بود. البته تحریف و دروغ پردازی‌های اتاق فکر برنامه پرگار بازهم ادامه یافت به گونه‌ای که در انتهای برنامه و علی رغم اعتراف ایرج اشراقی، محمد امینی و سعید پیوندی در خصوص عدم وجود سند و مدرک خاصی، تلاش شد تا روحانیت را به عنوان متهم قتل امیرکبیر معرفی کند. در مجموع به نظر می‌رسد که اتاق فکر بی‌بی‌سی در سناریویی کاملاً از پیش طراحی شده به دنبال تخریب چهره‌های دینی و ملی ایران و به‌ویژه افراد ضدانگلیسی مانند امیرکبیر هستند.

مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

2 سال قبل