2085

تصویری که مجری بی‌بی‌سی از بن سلمان ساخت و کارشناسی که خرابش کرد...!!

21 روز قبل

هم رسانی

   01:27

مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

شبکه فارسی زبان بی‌بی‌سی در برنامه دیدبان، به انتقاد از برخورد با مفسدان اقتصادی در ایران پرداخته است.

یک ساعت قبل