ایران اینترنشنال
211

روانشناسی رسانه‌ای بی بی سی ، نیازهای سه‌گانه

2 سال قبل

هم رسانی

   پرینچی

رسانه اطلاعاتی به مخاطب می‌دهد تا مخاطب احساس کند بر اساس آن اطلاعات قدرت بیشتری یافته و می‌تواند از آن اطلاعات برای اهداف خود استفاده کند.

یکی از تکنیک‌های رسانه‌ها تکنیک نیازهای اکتساب شده است. طبق این تکنیک مخاطبان رسانه در جستجوی قدرت، پیشرفت و وابستگی هستند و رسانه در تلاش برای پاسخ دادن به این نیاز است. این نیازها در برخی از مردم با شدت بیشتری طلب می‌شوند و بنابراین رفتارشان را تغییر می‌دهند.

پیشرفت به معنی مطالبه برای شناسایی و قدردانی از کارهایی است که خوب انجام می‌شوند. افراد این دسته از کارهای با ریسک پائین اجتناب می‌کنند زیرا شانس سود در آن نمی‌بینند. از سوی دیگر از ریسک بالا که احتمال شکست زیادی داشته باشد هم خودداری می‌کنند.

خبرهایی که به ارائه تحلیل‌های اقتصادی یا اجتماعی می‌پردازند برای پاسخ به این نیازند. در اینجا رسانه می‌تواند به سیاه نمایی بپردازد یا بالعکس عمل کند.

وابستگی به معنای ارتباطات متناسب با دیگران است. افراد این دسته از برجسته بودن خجالت‌زده می‌شوند. آن‌ها بیشتر به دنبال کسب تائید از دیگران هستند تا شناسایی دیگران.

در اینجا رسانه با نشان دادن استقبال توده‌های مردم یا عدم استقبال آن‌ها از یک موضوع، به‌صورت غیرمستقیم برخی مخاطبان خود را تائید می‌کند یا تخطئه می‌کند.

قدرت به معنای کنترل کردن دیگران است. افراد این دسته نه به دنبال شناسایی هستند نه به دنبال تائید بلکه فقط به دنبال توافق و تسلیم هستند.

در اینجا رسانه اطلاعاتی به مخاطب می‌دهد تا مخاطب احساس کند بر اساس آن اطلاعات قدرت بیشتری یافته و می‌تواند از آن اطلاعات برای اهداف خود استفاده کند.

برای بررسی مصداقی برنامه صفحه 2  بی بی سی فارسی را بررسی می‌کنیم.

در این برنامه با طرح مسئله اختلاف بین نیروهای سیاسی در جمهوری اسلامی تلاش می‌شود فضای سیاسی بحرانی جلوه داده شود و برای سنجش ریسک کارها این اختلاف‌نظر مسئولان مدنظر قرار گیرد.

به‌علاوه با طرح نتایج انتخابات و بعد تأویل و تفسیرهای خاص از آن تمایل توده‌ها را به سمت تقابل با رهبر جمهوری اسلامی جلوه می‌دهد.

با ارائه اطلاعاتی (از منابعی نامعلوم در قالب سخنان کارشناس‌ها) از مجلس خبرگان تلاش می‌کند امکان توافق‌ها را بین برخی نیروها سیاسی بالا ببرد و یا پائین بیاورد.

مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

«فرهاد میثمی» زندانی زندان اوین که چند روز پیش وزیر خارجه‌ی آمریکا از او حمایت کرده بود، در نامه‌ای به وزارت خارجه آمریکا به ترامپ و دولت او تودهنی زد و نوشت: «از امثال جنابان ترامپ، پمپئو، بولتون خواهشمندم اشک تمساح حقوق بشری‌شان را جای دیگری بریزند.»

13 روز قبل