2122

بهانه مجری بهائی برای کمرنگ کردن تاثیر اسلام بر فرهنگ مردم ایران

17 روز قبل

هم رسانی

   01:24

مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

شبکه فارسی زبان بی‌بی‌سی در ادامه واکنش‌های متناقض خود، با هم از تروریستی خواندن انفجار اخیر در چابهار خودداری می‌کند.

2 روز قبل