2133

بی‌بی‌سی و سانسور خبر فقر در انگلیس

هم رسانی

   تصویری از یک بیخانمان در انگلیس

شبکه فارسی زبان بی‌بی‌سی در مواجهه با خبر ویژه فقر در انگلیس، با سکوت از کنارش عبور می‌کند.

سیاه‌نمایی از وضعیت معیشتی مردم ایران و انتقاد از فساد و فقر در این کشور به عنوان بخشی از کمپین رئیس جمهور آمریکا این روزها در کانون توجه اتاق عملیات رسانه‌ای بی‌بی‌سی فارسی قرار گرفته است.

در این راستا تلاش شده است تا با تمرکز بر سیاست‌های نظام به تشدید شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی در ایران دست زده شود. گرچه وجود فقر در هیچ کشوری و از جمله ایران به عنوان یک واقعیت غیرقابل انکار است اما این رفتار بی‌بی‌سی فارسی در حالی است که فقر در انگلیس از ابعاد گسترده‌ای برخوردار است. ابعادی که رویکرد سیاست زده و غیر بی‌طرفانه این شبکه به عنوان رسانه‌ای وابسته به مخالفان بهایی و غرب گرای حکومت ایران همواره تلاش داشته است تا به سانسور آن دست بزند.

البته این روزها بحث فقر به یکی از چالش‌های جدی جامعه و رسانه‌های انگلیسی بدل شده است. به گزارش روزنامه انگلیسی گاردین در سرمقاله تازه خود درباره فقردر این کشور نوشت، گزارش فرستاده سازمان ملل درباره فقر در انگلیس نشان از تلفات سنگین ناشی از ریاضت اقتصادیِ دولت است. 

سرمقاله گاردین در ادامه نوشت، بیشتر بخش‌های دولت  انگلیس اخیراً با کاهش بودجه همراه بوده‌اند و این اقدام کشور را دچار شکاف و آسیب کرده است. همچنین برگزیت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) شرایط اقتصادی را در این کشور بدتر کرده است. 

سرمقاله گاردین ادامه داد، این مسئله تعجب‌برانگیز است که چهار میلیون نفر با درآمدی که ۵۰ درصد کمتر از خط فقر است، زندگی می‌کنند. پیش‌بینی «موسسه مطالعات مالی» این است که فقر کودکان انگلیسی بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ هفت درصد افزایش می‌یابد. 

فرستاده سازمان ملل اخیراً درباره فقر در انگلیس گفته بود، مشکل تنها این نیست که افراد زیادی در شرایط اقتصادی بد زندگی می‌کنند بلکه مسئله این است که این تعداد در پنجمین اقتصاد بزرگ جهان در چنین شرایطی زندگی می‌کنند.

نکته جالب اینکه علی رغم انعکاس گسترده این گزارش در رسانه‌های انگلیسی شاهد سانسور آن از سوی بی‌بی‌سی فارسی برای مخاطبان ایرانی خود بودیم. رفتاری که نشان دهنده اوج سیاسی کاری و عدم بی طرفی گردانندگان بی‌بی‌سی است.

مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

2 سال قبل