2178

واکنش کارشناس بی‌بی‌سی به تصویب قانونی ضداسلامی در دانمارک!

هم رسانی

تداوم رفتارهای ضد اسلامی دولت‌مردان در دانمارک، با واکنش گزارشگر بی‌بی‌سی فارسی همراه گردید.

رسانه‌های فارسی زبان ماهواره‌ای مانند بی‌بی‌سی همواره تلاش دارند تا غرب و کشورهای اروپایی و آمریکا را به عنوان مدینه فاضله‌ای آرمانی برای مخاطبان خود معرفی کنند. در راستای همین سناریو است که تصویرسازی‌های اوهام گونه از تساهل و احترام به مذاهب و تفکرات دیگر در کشورهایی مانند آمریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان، سوئد و دانمارک برای مخاطبان فارسی زبان ترسیم می‌شود.

در چهارچوب این سناریو، بی‌بی‌سی فارسی و اینگونه رسانه به دنبال سیاه نمایی شرایط زندگی در داخل ایران و به نوعی فلاکت نمایی از آن هستند و از طرف دیگر، تنها راه نجات جوانان را مهاجرت به غرب و زندگی در مهد حقوق بشر و تساهل و مدارا معرفی می‌کنند. اما ظاهراً این برجسته سازی اوهام آلود در سالهای اخیر با تقویت جریان‌های راست افراطی با چالشی جدی مواجه شده است.

این گروه‌ها که در غرب دارای دیدگاه‌های ضدمهاجران و به‌ویژه نگرش‌های اسلام ستیزانه هستند، ضمن تقویت در ساختارهای سیاسی و نظام اجتماعی جوامعی چون فرانسه و دانمارک انحصارگرایی و تعصبات کور فرهنگی و نزادی و مذهبی را به بطن جامعه انتقال داده‌اند. تصویب قوانین ضداسلامی و ضدمهاجران گرچه که پیشتر از سوی این جریان‌ها دنبال می‌شد اما این روزها گروه‌های چپ گرا و معتدل‌تر در دانمارک و فرانسه نیز نگرش‌های یکسان سازی فرهنگی و ضدمدارا را پشتیبانی می‌کنند.

پس از مخالفت به اعطای حق شهروندی در فرانسه توسط دادگاهی به علت دست ندادن مردی مسلمان الجزایری تبار با کارکنان زن، این باز نوبت به دانمارک رسده است تا پا را از این فراتر نهد و با وضع قانونی از این پس کسانی که خواستار دریافت شهروندی این کشور هستند، بخواهد تا به اجبار در مراسم اعطای تابعیت با زنان و مردان دست بدهند!

 جالب آنکه این قوانین مخالفت مدارا و تساهل و حقوق اولیه انسان‌ها به هیچ عنوان با اعتراض نهادهای مدعی دفاع از حقوق بشر در غرب مواجه نمی‌شود. این قوانین حتی به اعتراض کارشناس بی‌بی‌سی فارسی مواجه می‌شود و این شخص ضمن اشاره به اینکه اصولاً در فرهنگ معاشرت دانمارکی‌ها دست دادن معنایی ندارد، از همراهی جریان‌های غیر از راست افراطی در دانمارک با این قانون می‌گوید.

به نظر می‌رسد که اگرچه مدعیان حقوق بشر در اروپا و آمریکا و رسانه‌های ماهواره‌ای مانند بی‌بی‌سی فارسی به علت نگاه سیاسی خود تلاش دارند تا به سانسور و کمرنگ کردن رشد افراط گرایی ضدمهاجران در جوامعی مانند فرانسه و دانمارک بپردازند، اما تداوم این رفتارها و تصویب اینگونه قوانین محدود کننده در بلندمدت، باعث رسوایی این مجموعه‌ها خواهد شد.

مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

2 سال قبل