235

سال 92 سال خيلي بد براي بی‌بی‌سی

2 سال قبل

هم رسانی

   انتخابات 1392

چرا بی‌بی‌سی امسال دلباخته انتخابات شده و کاتولیک‌تر از پاپ دلش براي صندوق‌های رأی دعا می‌کند.

 چرا بی‌بی‌سی امسال دلباخته انتخابات شده و کاتولیک‌تر از پاپ دلش براي صندوق‌های رأی دعا می‌کند.

بياييد كمي به عقب برگرديم.

 

براي انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوري، بی‌بی‌سی سنگ تمام گذاشت. چند ماه قبل از انتخابات برنامه‌های سياسي آن بيشتر شد و سعي داشتند دوباره پروژه آشوب 88 را كليد بزند.

اما بازي آن طوري كه بی‌بی‌سی می‌خواست پيش نرفت.

 

در انتخابات تير 1392 هم مشاركت بالابود، هم‌رأی‌های خاكستري به صندوق‌ها ريخته شد، هم تحریم‌ها انتخابات جواب نداد، هم اخلاق انتخاباتي از بين نرفت و نخبگان سياسي فضاي رواني را مديريت كردند.

براي درك رفتار اين روزهاي بی‌بی‌سی فارسي بايد انتخابات سال 1392 را دوباره مرور كرد.

بی‌بی‌سی تا آخرين لحظه و حتي روز رأی‌گیری تلاش كرد تا واژه تقلب را وارد بازي كند. شگردهاي بی‌بی‌سی در ساعات رأی‌گیری انتخابات رياست جمهوري سال 1392 به اوج خود رسيده بود.

از روز رأی‌گیری سال 92 بشنويد:

مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

شبکه فارسی زبان بی‌بی‌سی در ادامه واکنش‌های متناقض خود، با هم از تروریستی خواندن انفجار اخیر در چابهار خودداری می‌کند.

5 روز قبل