242

روح توافق آزار نبیند!

2 سال قبل

هم رسانی

   روح برجام

صحبت‌های باراک اوباما در پایان نشست امنیت هسته‌ای در واشنگتن به ایران هم رسید و گفت رفتار ایران طبق برجام است اما باروح توافق همخوانی ندارد.

صحبت‌های باراک اوباما در پایان نشست امنیت هسته‌ای در واشنگتن به ایران هم رسید و گفت رفتار ایران طبق برجام است اما باروح توافق همخوانی ندارد.

این جمله بهانه خبری شبکه فارسی‌زبان بی‌بی‌سی شد تا به‌نقد سیاست دفاعی ایران بپردازد.

شگرد بی‌بی‌سی در این موضوع بسیار آسان بود. قسمت اول جمله اوباما رها شد و همه‌چیز بر قسمت دوم تأکید داشت. ایران باید رفتارش در منطقه را تغییر دهد تا روح توافق آسیب نبیند!

صحبت‌های اوباما دقیقاً شبیه یک متن رسانه‌ای و هدفمند بود. گویی دلش برای اقتصاد ایران سوخت و پیشنهاد دوستانه‌ای به مسئولین ما داشت.

 این تکنیک می‌گوید تقصیر خودتان است که شرکت‌های خارجی از سرمایه‌گذاری در ایران می‌ترسند. یک جای کارتان مشکل دارد. بی‌بی‌سی هم تلاش کرد صحبت‌های اوباما را تبیین و تشریح کند.

در این تکنیک رسانه‌ای که برخی آن را برادر دوقلو می‌گویند. به‌جای ادعای اصلی، ادعای دیگری کاملاً شبیه آن ساخته می‌شود و بعد همان را نقد می‌کنند. نتیجه آن است که موضوع اول هم نقد شده است.

ایران کاملاً به برجام متعهد بوده حتی طبق ادعای آمانو بیشتر از توافق هم همکاری کرده و همه تعهدهای حقوقی و بین‌المللی و فنی رعایت شده است. اما ناگهان سخن از واژه‌ای جدیدی می‌شود. روح توافق!

دوقلویی که می‌شود آن را نقد کرد. ایران روح توافق را عملی نکرده پس توافق را عملی نکرده است.

روح توافق شامل هر چیزی می‌شود که شما بخواهید. از موشک و حقوق بشر گرفته تا حزب‌الله، یمن، سوریه و...

بی‌بی‌سی فارسی هم همین روش را پیاده کرده و با دفاع از اوباما توپ را دوباره در زمین ایران انداخته است. بشنوید:

مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

شبکه فارسی زبان بی‌بی‌سی در ادامه واکنش‌های متناقض خود، با هم از تروریستی خواندن انفجار اخیر در چابهار خودداری می‌کند.

5 روز قبل