ایران اینترنشنال
244

مستندی که بالاخره ساخته شد!

2 سال قبل

هم رسانی

   فاطمیون

این هفته بی بی سی فارسی مستند "مدافعان اسد ، لشکر جنگجویان خارجی ایران" را پخش کرد. با توجه به شناختی که از سیاست های بی بی سی فارسی وجود دارد. مدت ها بود که منتظر ساخت این چنین مستندی بودیم که روایتی از مردم افغان و تیپ فاطمیون در سوریه نشان داده شود. اما این مستند بسیار ضعیف تر از حد انتظار ظاهر شد.

این هفته بی بی سی فارسی مستند "مدافعان اسد ، لشکر جنگجویان خارجی ایران" را پخش کرد. با توجه به شناختی که از سیاست های بی بی سی فارسی وجود دارد. مدت ها بود که منتظر ساخت این چنین مستندی بودیم که روایتی از مردم افغان و تیپ فاطمیون در سوریه نشان داده شود. اما این مستند بسیار ضعیف تر از حد انتظار ظاهر شد.معمولا در مستندهای ضد جنگ، روی احساسات روانی و فضاهای حقوق بشری تکیه می شود تا نشان داده شود آنچه که انجام شده زیانش بیشتر از فایده بوده است. بنابراین با مجروحان ، زن و فرزند رزمنده ها صحبت و خسارات های میدانی نمایش داده می شود. در مستند هایی که می خواهند جانب بی طرفی را رعایت کنند یا اصلا سخنی از نظامیان و سیاست مداران ارشد نمی شود یا اگر هم در قسمتی از کار به آنها ارجاع شود هر دو طرف را نقد می کنند.

مستند بی بی سی فارسی ، یک نگاه کاملا رو و جهت دار از مسئله جنگ در سوریه نشان می دهد و بیش از آنکه مستندی ضد جنگ باشد تلاشی برای ایجاد اختلاف بین ایرانی ها و افغان هاست.

مستند مدافعان اسد، روی یک فرضیه ثابت می چرخد. سپاه ایران از فقر افغان ها استفاده کرده و آنها را به نبرد می فرستند. به همین منظور سراغ چند سوال و جواب گلیشه ای از برخی افغان های اروپا رفته است. سوء استفاده از اعتقادات مذهبی، تهدید به زندانی شدن، تطمیع با حقوق شهروندی و پول و سوء استفاده از نوجوان ها. محور همه حرف های آنهاست.

قالب مستند همان قالب همیشگی بی بی سی است. یک فرد فعال و جستجوگر و ظاهرا بی طرف که در طول مسیر با آدم های مختلف آشنا شده و حرف های خودش را در زبان او می گذارد. مستند" زیر تیغ جنسیت" درباره هم جنس گرایی در ایران دقیقا کپی از همین قالب است که چند ماه قبل پخش شد.

مستندی که بالاخره ساخته شد!
این هفته بی بی سی فارسی مستند "مدافعان اسد ، لشکر جنگجویان خارجی ایران" را پخش کرد. با توجه به شناختی که از سیاست های بی بی سی فارسی وجود دارد. مدت ها بود که منتظر ساخت این چنین مستندی بودیم که روایتی از مردم افغان و تیپ فاطمیون در سوریه نشان داده شود. اما این مستند بسیار ضعیف تر از حد انتظار ظاهر شد.

معمولا در مستندهای ضد جنگ، روی احساسات روانی و فضاهای حقوق بشری تکیه می شود تا نشان داده شود آنچه که انجام شده زیانش بیشتر از فایده بوده است. بنابراین با مجروحان ، زن و فرزند رزمنده ها صحبت و خسارات های میدانی نمایش داده می شود. در مستند هایی که می خواهند جانب بی طرفی را رعایت کنند یا اصلا سخنی از نظامیان و سیاست مداران ارشد نمی شود یا اگر هم در قسمتی از کار به آنها ارجاع شود هر دو طرف را نقد می کنند.

مستند بی بی سی فارسی ، یک نگاه کاملا رو و جهت دار از مسئله جنگ در سوریه نشان می دهد و بیش از آنکه مستندی ضد جنگ باشد تلاشی برای ایجاد اختلاف بین ایرانی ها و افغان هاست.

مستند مدافعان اسد، روی یک فرضیه ثابت می چرخد. سپاه ایران از فقر افغان ها استفاده کرده و آنها را به نبرد می فرستند. به همین منظور سراغ چند سوال و جواب گلیشه ای از برخی افغان های اروپا رفته است. سوء استفاده از اعتقادات مذهبی، تهدید به زندانی شدن، تطمیع با حقوق شهروندی و پول و سوء استفاده از نوجوان ها. محور همه حرف های آنهاست.

قالب مستند همان قالب همیشگی بی بی سی است. یک فرد فعال و جستجوگر و ظاهرا بی طرف که در طول مسیر با آدم های مختلف آشنا شده و حرف های خودش را در زبان او می گذارد. مستند" زیر تیغ جنسیت" درباره هم جنس گرایی در ایران دقیقا کپی از همین قالب است که چند ماه قبل پخش شد.

فریبا صحرایی راوی مستند "مدافعان اسد" است. او به هلند و آلمان و یونان سفر می کند. چهره مصمم دارد. صحبت های دلخراش او را ناراحت نمی کند و در سنگین ترین لحظات فقط به گوشه ای خیره می شود.

ظاهرا بسیار سعی می کند افراد را راضی کند جلوی دوربین بیایند. در نهایت یک نفر راضی می شود . معنای این شگرد همیشگی بی بی سی آن است که ما تنها اندکی از فاجعه را گفتیم.

اما نقطه قوت بی بی سی فارسی ، شناخت اش از جامعه افغان در ایران است. آنها از همان ابتدای شروع به کار تلویزیون فارسی به دنبال جذب مخاطب افغان هم بودند مخصوصا قشری که از برخورد حقوقی ایران هم ناراضی بودند. بنابراین برای تهیه محتوای دستشان باز بود.

حدود دو سال قبل بی بی سی فارسی مستند دیگری به نام "جنگ پنهان ایران در سوریه " تولید کرد. در آنجا البته سعی داشت بی بی سی را خیرخواه و صبور نشان دهد و با لحنی دلسوزانه بگوید ما نباید به سوریه برویم و بجنگیم. در این مستند برعکس، سپاه پاسداران و سیاستمداران ایران را به عنوان افرادی سودجو و ضدبشری توصیف می کند. جالب است مستند "مدافعان اسد" کلمه ای هم در نقد سیاست های تروریست ها بیان نمی کند.

فریبا صحرایی راوی مستند "مدافعان اسد" است. او به هلند و آلمان و یونان سفر می کند. چهره مصمم دارد. صحبت های دلخراش او را ناراحت نمی کند و در سنگین ترین لحظات فقط به گوشه ای خیره می شود.

ظاهرا بسیار سعی می کند افراد را راضی کند جلوی دوربین بیایند. در نهایت یک نفر راضی می شود . معنای این شگرد همیشگی بی بی سی آن است که ما تنها اندکی از فاجعه را گفتیم.اما نقطه قوت بی بی سی فارسی ، شناخت اش از جامعه افغان در ایران است. آنها از همان ابتدای شروع به کار تلویزیون فارسی به دنبال جذب مخاطب افغان هم بودند مخصوصا قشری که از برخورد حقوقی ایران هم ناراضی بودند. بنابراین برای تهیه محتوای دستشان باز بود.

حدود دو سال قبل بی بی سی فارسی مستند دیگری به نام "جنگ پنهان ایران در سوریه " تولید کرد. در آنجا البته سعی داشت بی بی سی را خیرخواه و صبور نشان دهد و با لحنی دلسوزانه بگوید ما نباید به سوریه برویم و بجنگیم. در این مستند برعکس، سپاه پاسداران و سیاستمداران ایران را به عنوان افرادی سودجو و ضدبشری توصیف می کند. جالب است مستند "مدافعان اسد" کلمه ای هم در نقد سیاست های تروریست ها بیان نمی کند.

مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

«فرهاد میثمی» زندانی زندان اوین که چند روز پیش وزیر خارجه‌ی آمریکا از او حمایت کرده بود، در نامه‌ای به وزارت خارجه آمریکا به ترامپ و دولت او تودهنی زد و نوشت: «از امثال جنابان ترامپ، پمپئو، بولتون خواهشمندم اشک تمساح حقوق بشری‌شان را جای دیگری بریزند.»

13 روز قبل