263

تظاهرات طرفداران مقتدی صدر در اعتراض به توافقنامه امنیتی

2 سال قبل

هم رسانی

   تظاهرات طرفداران مقتدي صدر در اعتراض به توافقنامه امنيتي

مرکز فرماندهی عملیات بغداد، در پی ورود حامیان مقتدی صدر به منطقه سبز بغداد و در پی آن به پارلمان، از اعلام وضعیت فوق‌العاده در شهر بغداد، پایتخت عراق خبر داد.
تظاهرات طرفداران مقتدي صدر

تظاهرات طرفداران مقتدي صدر

ورود  طرفداران مقتدي صدر به منطقه سبز

ورود طرفداران مقتدي صدر به منطقه سبز

تظاهرات طرفداران مقتدي صدر

تظاهرات طرفداران مقتدي صدر

ورود طرفداران مقتدي صدر به پارلمان

ورود طرفداران مقتدي صدر به پارلمان

تظاهرات طرفداران مقتدي صدر و ورود آنها به پارلمان

تظاهرات طرفداران مقتدي صدر و ورود آنها به پارلمان

تظاهرات طرفداران مقتدي صدر

تظاهرات طرفداران مقتدي صدر

تظاهرات طرفداران مقتدي صدر

تظاهرات طرفداران مقتدي صدر

مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

برنامه دیدبان بی‌بی‌سی فارسی در این هفته در کنار تداوم سیاه‌نمایی علیه وضعیت ایران، با اعترافی جالب در خصوص وضعیت زنان در جامعه صهیونیستی همراه بود.

16 ساعت قبل