270

گاف جدید بی بی سی فارسی + ویدئو

2 سال قبل

هم رسانی

   00:38

کارشناسان ظاهراً خبره، میر تاج‌الدینی نماینده مجلس هشتم را نماینده فعلی معرفی می‌کند که شکست‌خورده است


مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

شبکه فارسی زبان بی‌بی‌سی در برنامه دیدبان، به انتقاد از برخورد با مفسدان اقتصادی در ایران پرداخته است.

یک ساعت قبل