292

تنها یک تیر برای شلیک!

2 سال قبل

هم رسانی

   02:00

گاهی در گزارش‌های خبری بی‌بی‌سی فارسی شاهد هستیم که این شبکه حرف چندانی برای گفتن ندارد. حرف‌های کلی می‌زند و تحلیل‌هایش مخالفان را هدف قرار نمی‌دهد. اینجاست که از خود می‌پرسیم چرا این خبر را پوشش داد؟

گاهی می‌شود که خبرنگاران بهانه‌ای پیدا نکرده‌اند تا خبر را به نفع خود تحلیل کنند در این موقع خبرنگار حتی اگر شده از زبان یک فرد عادی، در حد یک جمله گزارش تهیه می‌کند. بعد مطالب را به‌گونه‌ای می‌چینند که همه‌چیز به آن جمله ختم شود

این شگرد رسانه‌ای می‌گوید شما فقط یک تیر برای شلیک دارید؛ بنابراین باید با سروصدا و تحریک دشمن در موقعیت مناسب آن را به هدف بزنید.

بی‌بی‌سی فارسی دیروز در پوشش خبری، درگیری‌های شهر حلب، می‌دانست که دولت سوریه نمی‌تواند عامل اصلی کشتارها باشد؛ بنابراین حرفی برای گفتن نداشت. تنها یک جمله از پیرمردی وجود داشت که خیمه‌اش در آتش سوخته بود و دل‌نگران فامیل خود در حال گریه به همه ناسزا می‌گفت. ناسزا به ایران و حزب ا... لبنان هم در صحبت‌هایش بود.

خبر به‌گونه‌ای گزارش‌شده که همه‌چیز به سخنان این پیرمرد گریان ختم شود. نه کارشناس و نه مجریان و نه گزارش گر میدانی حرفی برای گفتن نداشتند.

این تکنیک در بسیاری از تحلیل‌های داخلی بی‌بی‌سی فارسی هم کاربردی دارد. یک نکته کوچک وجود دارد و یک بسته گزارشی طولانی برای آن بسته می‌شود.


مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

برنامه دیدبان بی‌بی‌سی فارسی در این هفته در کنار تداوم سیاه‌نمایی علیه وضعیت ایران، با اعترافی جالب در خصوص وضعیت زنان در جامعه صهیونیستی همراه بود.

3 روز قبل