ایران اینترنشنال
346

راز تغییر کارشناسان بی‌بی‌سی در مورد تغییر رئیس صداوسیما

3 سال قبل

هم رسانی

   علی‌اصغر رمضانپور از کارمندان بخش فارسی بی بی سی

عملیات روانی با شیوه‌های خاص‌تر

 مقدمه: اینکه تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی نسبت به صداوسیما حساس باشد عجیب نیست زیرابه صداوسیما به چشم رقیب نگاه می‌کند و چه ازنظر فنی و چه قالب‌های محتوایی کاملاً تحولات صداوسیما را رصد می‌کند. در هر اتفاق در جامعه ایران به سیاست خبری صداوسیما کاملاً دقت می‌کند و به آن حمله می‌کند[1] و سیاست خبری خود را القا می‌کند؛ بنابراین اینکه به آن اهمیت جدی بدهد دور از انتظار نیست؛ اما با مقایسه نحوه پوشش خبری انتصاب آقای سرافراز با استعفای او، تغییری سؤال‌برانگیز به چشم میاید. تغییر محتوای ارائه‌شده از زبان رسانه‌ای به زبان سیاسی که با غیبت یکی از کارشناسان اصلی بی‌بی‌سی در این موضوع نمود یافته است.

علی‌اصغر رمضان پور اصلی‌ترین کارشناس برای تأویل و تفسیرهای بی‌بی‌سی در مورد انتصاب محمد سرافراز به ریاست صداوسیما بود که هم در برنامه 60 دقیقه حضور داشت و هم مهمان اول واصلی برنامه صفحه 2 بود؛ اما در ماجرای استعفای سرافراز به نحو معناداری تنها در برنامه نوبت شما در کنار سایر مخاطبان تلفنی از او دعوت‌شده بود و اظهاراتش کاملاً متفاوت از قبل بود.

به نظر میاید علت این ماجرا سخنان وی در برنامه صفحه 2 در زمان انتصاب آقای سرافراز باشد.

او در این برنامه گفته بود: "ازنظر محتوایی اگر به زبان رسانه‌ای اگر بگوییم نوع عملیات روانی که هدفش شستشوی تبلیغاتی و ذهنی مخاطب است با شیوه‌های خیلی خاص‌تر در تلویزیون و رادیو افزایش خواهد یافت."

او همچنین گفته بود: "عملیات روانی که در پرس تی وی انجام می‌داد پرستی وی آزادی عملی داشت که ازنظر حجاب و پخش برخی تصویرهای آزادتر استفاده می‌کردند زیرا می‌دیدند این را برای آن عملیات روانی و نفوذ خودشان لازم دارند امکان این وجود دارد که آقای سرافراز بخشی از این تجربیات را به داخل بیاورد"

این اظهارات اگرچه برای بدبین کردن مخاطبان نسبت به صداوسیما بیان‌شده بود اما بیانی دو لبه بود که مخاطب را نسبت به خود بی‌بی‌سی هم هشیار می‌کرد زیرا تمام موارد مطرح‌شده درباره خود بی‌بی‌سی هم مصداق می‌یافت. بیان کلمه "عملیات روانی" از زبان کارشناس بسیار دیده‌شده در بی‌بی‌سی نوعی دیدگاه بی‌بی‌سی درباره رسانه را به ذهن متبادر می‌کرد و تمام ادعاهای این شبکه در مورد بی‌طرفی یا خیرخواهی را مخدوش کرد.

خصوصاً بیان "حجاب و پخش برخی تصویرهای آزادتر" برای "عملیات روانی" هدف بی‌بی‌سی را از پوشش خبری ویژه در مورد تحولات زنان در ایران را برای مخاطبان افشا کرد.

درنهایت هم امید حبیبی نیا که مهمان دیگر برنامه بود، مدعی شد: "همان جور که در این چند سال اخیر خیلی به‌وضوح دیده‌ایم پخش اخبار جهت‌دار و یا برچسب زدن به اشخاص مختلف و افراد مختلف ادامه پیدا خواهد کرد"

که بازهم این مورد به نحو واضحی مکرراً در بی‌بی‌سی مصداق دارد.

 [1]

مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

به دنبال سکوت 8 ماه رسانه های غربی چون بی بی سی و تمامی مدعیان دروغین حقوق بشر، دو هزار نفر از دانشجویان و اساتید دانشگاهی ایران با تشکیل کمپین حمایت از مسعود سلیمانی و جمع آوری امضا الکترونیک ، خواهان آزادی این دانشمند مشهورسلول های بنیادی کشور با حمایت وزارت خارجه، علوم و بهداشت کشور شدند.

20 روز قبل