ایران اینترنشنال
366

جدال قدرت در خبرگان رهبری

3 سال قبل

هم رسانی

   02:59

شبكه بي بي سي فارسي معمولا در پوشش روندهاي دموكراتيك در ايران سه شگرد اصلي دارد كه بنا بر ضرورت يكي را روي آنتن ميبرد.
1-  نمايشي: در برخي مواقع روند راي گيري و انتخابات را  يك امر خنثي  و بي اثر تفسير ميكند و  تلاش دارد نشان دهد كه دموكراسي در ايران وجود ندارد و همه چيز  نمايشي است. تحليل هاي تلخ و نااميدانه در اين قالب معنا مي يابد.
2- اقتدار گرايي: شيوه اي كه بي بي سي علاقه خاص به آن دارد دو قطبي رهبري و  دموكراسي است. در اين شگرد بي بي سي فارسي هميشه نهاد رهبري را به عنوان يك اقتدار گرا معرفي ميكند كه با رياست جمهوري ، مجلس شوراي اسلامي ، مجلس خبرگان ، جامعه ، جوان ها ، زنان و هر مفهومي ديگري در تضاد و تقابل است. امتياز ميدهد و امتياز ميگيرد.

3-  بحران  سازي: در اين شگرد بي بي سي فارسي فقط دنبال فكت هايي است كه نشان دهد دموكراسي ايران به جاي ثبات و  پويايي، چالش زاست. هر نوع انتخاباتي باعث گسست در جامعه ميشود و خوراكي براي  دعواهاي سياسي ، اجتماعي و فرهنگي است. شكاف هاي قوميتي، شيعه و سني، شهرو روستا،  مذهبي و سكولار و حتي زن و مرد در تحليل بي بي سي فارسي به وفور يافت ميشود. در اين شگرد اصل خبر مهم نيست بلكه پتانسيل آن براي بحران سازي در آينده مهم است

بعد از آنكه مجلس خبرگان رهبري اولين جلسه خود را برگزار كرد و آيت الله احمد جنتي رييس شد. اتاق خبر بي بي سي فارسي  رويكرد سوم را براي پوشش رسانه اي برگزيد. بر عكس زمان انتخابات خبرگان در اسفند كه رويكرد اصلي بي بي سي روي گزينه دوم بود.
بي بي سي فارسي ديشب در خبر 60 دقيقه خود تلاش كرد نشان دهد جدال بين روحانيت  درون مجلس خبرگان زياد است و انتخاب احمد جنتي  نشان از شكاف عميق در بين روحانيون طراز اول دارد. شكافي كه خود را در مسائل ديگر جامعه هم نشان خواهد داد.
اين شبكه انگليسي سعي كرد به مخاطب خود القا كند كه  تازه  دردسرها شروع شده و انتخاب آيت الله جنتي آتشي جديد در بين نيروهاي مخالف و موافق ايجاد خواهد كرد. بحراني كه خود را در روز انتخاب رهبري نمايان خواهد نمود. پوشش خبري آنها  نمود كاملي از يك جنگ قدرت درون فضاي جلسه صبح خبرگان بود. 
يكي از كارشناسان بي بي سي هم سعي كرد وارد شگرد دوم شود و اعضاي خبرگان را با اقتدارگرايي رهبر در تقابل دائم قرار دهد كه البته مورد توجه مجري شبكه قرار نگرفت و دوبار به شگرد سوم بازگشتند.
قسمتي از تحليل بي بي سي را بشنويد: 
http://bbcpersian.net/Files/Sound/366.mp3
مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

به دنبال سکوت 8 ماه رسانه های غربی چون بی بی سی و تمامی مدعیان دروغین حقوق بشر، دو هزار نفر از دانشجویان و اساتید دانشگاهی ایران با تشکیل کمپین حمایت از مسعود سلیمانی و جمع آوری امضا الکترونیک ، خواهان آزادی این دانشمند مشهورسلول های بنیادی کشور با حمایت وزارت خارجه، علوم و بهداشت کشور شدند.

26 روز قبل