ایران اینترنشنال
412

القا بر اساس خبری تائید نشده: آسیب اجتماعی و تغییر اجتماعی

2 سال قبل

هم رسانی

   تصویری از برنامه صفحه2 - بی بی سی فارسی

در متن زیر به بررسی تکنیک‌های رسانه‌ای بکار رفته در برنامه صفحه 2 پرداخته‌شده است که در آن دو نوع خاص عملیات روانی بیشتر بکار رفته است.
اول تاکتیک استفاده از خبرهای تأیید نشده است که امروزه رواج زیادی در میان رسانه‌ها دارد؛ چراکه به علت سرعت زیاد اتفاقاتی که رخ می‌دهد، اغلب فرصت و حوصله کافی برای پیگیری صحت‌وسقم اخبار منتشرشده وجود ندارد.

مصادیقی از این تکنیک که در برنامه صفحه دو از سوی مجری این شبکه به کار رفت عبارت بود از:
"این‌طور که از سخنان وزیر کشور برمی‌آید"
"آقای رحمانی فضلی به نقل از او گفته که آیت‌الله خامنه‌ای خواهان مهندسی تغییرات اجتماعی است"
در موارد بالا عمدتاً صحت این نقل‌قول‌ها از سوی مخاطبان سنجیده نمی‌شود. قابل‌ذکر است این عبارت نقل‌قول مستقیمی از آیت‌الله خامنه‌ای ندارد و برای جزئیات بیشتر رجوع کنید به متن اصلی اظهارات وزیر کشور.

از سوی دیگر تاکتیک استفاده هدفمند از برخی مفاهیم خاص بکار رفته است، نوعی عملیات روانی که از طریق مفاهیم خاصی که ذهن مخاطب را به‌منظور گوینده نزدیک می‌کند، صورت می‌گیرد؛ اما نکته آن در این است که باظرافت فراوان و در میان واژه‌ها و عبارات دیگر به‌گونه‌ای بیان می‌شود که درواقع بر ضمیر ناخودآگاه مخاطب تأثیر می‌گذارد.

مصادیقی از این تکنیک که در برنامه صفحه دو از سوی مجری این شبکه به کار رفت عبارت بود از:
"ریشه‌های این نگرانی را از مسائل اجتماعی در کجا می‌بینید در سخنان آیت‌الله خامنه‌ای؟"
"آیت‌الله خامنه‌ای خواهان مهندسی تغییرات اجتماعی است ...این الفاظ در ایران راحت استفاده می‌شود، مهندسی فرهنگی مهندسی اجتماعی درگذشته هم در صحبت‌های آیت‌الله خامنه‌ای این کلمات را شنیده‌ایم این عبارات و واژگان به چه معنا است در غرب وقتی اصولاً به لحاظ جامعه‌شناختی نگاه می‌کنیم وقتی میگوییم مهندسی اجتماعی یعنی چه و چه طنینی دارد؟"

"شیوه و توصیه‌هایی که ارائه می‌شود از طرف آیت‌الله خامنه‌ای می‌شود گفت مثلاً در 20 سال آینده منشأ اثرات مثبت خواهد بود در جامعه؟"

"این تغییر بد است یا خطرناک است به لحاظ جامعه‌شناسی مقصودم است؟"

"این فکر می‌کنید تشدید روندهایی که در سه دهه گذشته شاهدش بوده‌ایم چه نتایجی را به بار خواهد آورد؟"

تمام این عبارات برای نزدیک کردن ذهن مخاطب به مفهوم استبداد حاکمان جامعه ایران بکار می‌رود و حتی هدف آن‌ها از مدیریت آسیب‌های اجتماعی نیز در این راستا تفسیر می‌شود.
مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

این روزها با شدت گرفتن جنگ داخلی در لیبی که نتیجه شوم دخالت نظامی غرب در این کشور بعد از بهار عرب بود، بی‌بی‌سی فارسی در حال پوشش نبردهای ویرانگر در لیبی آن هم بدون اشاره به علل واقعی شکل گیری این تراژدی ویرانگر است.

16 روز قبل