ایران اینترنشنال
473

نگاهی به ابعاد جنگ روانی و رسانه ای آمریکا علیه ایران

2 سال قبل

هم رسانی

   کاریکاتوری با موضوع رسانه های آمریکایی

جنگ روانی یک جریان ارتباطی است که در آن دو طرف شرکت دارند و یک‌طرف به‌تنهایی و یا هر دو طرف سعی دارند تا با تأثیرگذاری بر افکار، عواطف و تمایلات طرف دیگر، او را وادار به انجام رفتاری مطابق خواست خودنمایند. در این مقوله و طراحی بهره گیری از تبلیغات و سایر اقدامات از اهمیت زیادی برخوردار است.

امروزه با رشد فناوری و علوم ارتباطات در دهکده ی جهانی، جنگ روانی بخش مهمی از فعالیت های برون مرزی سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی بازیگران بین المللی به ویژه قدرت های بزرگ و سازمان های اطلاعاتی آن‌ها است که در سطوح منطقه ای و بین المللی جریان دارد..

در همین راستا، استفاده از رسانه ها برای تضعیف کشور هدف و بهره گیری از توان و ظرفیت رسانه ها اعم از رسانه های نوشتاری، دیداری و شنیداری و به‌کارگیری تبلیغات و عملیات روانی به‌منظور کسب منافع را جنگ رسانه ای می نامند. سربازان جنگ رسانه ای، متخصصان تبلیغات، استراتژیست های تبلیغات بین المللی و کارگزاران رسانه ای هستند. امروز اهداف و مقاصد عملیات روانی بیشتر از طریق فناوری های ارتباطی – اطلاعاتی، به ویژه رسانه ها قابل حصول است. جنگ رسانه ای از برجسته ترین مؤلفه های جنگ نرم و جنگ های مدرن در جهان کنونی محسوب می شود. جنگ نرم به‌عنوان راهبرد انتخابی نظام سلطه برای تغییر کارکرد و عملکرد دولت ها و ملت ها در پشتیبانی از دیگر دولت ها، به ویژه کنترل افکار و اذهان عمومی مردم است؛ زیرا این ملت ها هستند که در خط مقدم حمله دشمن قرار می گیرند..

جنگ رسانه ای تنها جنگی است که حتی در شرایط صلح نیز بین کشورها به‌صورت غیررسمی ادامه داشته و هر کشوری از حداکثر توان خود برای پیشبرد اهداف سیاسی خویش با استفاده از رسانه ها، بهره گیری می کند. در پشت این جدال، چیزی به نام «سیاست رسانه ای یک کشور» نهفته است که مستقیماً توسط بودجه های رسمی مصوب پارلمان ها یا بودجه های سری سازمان های اطلاعاتی و امنیتی و سرویس های جاسوسی تغذیه می شود. جنگ رسانه ای مقوله ای است که همکاری هماهنگ و نزدیک بخش های نظامی، سیاسی، اطلاعاتی، امنیتی، رسانه ای و تبلیغاتی یک کشور را می طلبد. هدف جنگ رسانه ای، اگرچه درنهایت تغییر کارکرد و عملکرد دولت ها است، اما به‌طور ملموسی به‌جای هدف قرار دادن مستقیم دولت ها، ملت ها را هدف بمباران خود قرار می دهد.

نکته قابل‌توجه اینکه در عرصه ی نبرد رسانه ای توازن قوا وجود ندارد، مسئله‌ای که به شکاف دیجیتالی، شکاف اطلاعاتی، شکاف آگاهی و نظارت آن تعبیر می شود. شکاف دیجیتالی را می توان ناشی از عدم توازن ژئوپلیتیکی در قلمروی فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی دانست که از ساختار و نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی حاکم بر کشورهای ضعیف و قوی یا محروم و برخوردار متأثر است. منبع اصلی 80 درصد کل اخباری که در جهان انتشار می یابد شبکه های خبری غرب است، 70 درصد تمام برنامه های تلویزیونی، 90 درصد اخبار دیداری، 82 درصد تجهیزات الکترونیکی و اطلاعاتی و 90 درصد اطلاعات ذخیره‌شده در رایانه ها، غربی است. حتی بیشتر شبکه های اجتماعی موبایلی ماهیتی غربی دارند. غرب و در رأس آن آمریکا با دارا بودن اندکی از جمعیت جهان تقریباً 75 درصد تبلیغات دنیا را انجام می دهد.

از بدو پیروزی انقلاب اسلامی شاهد جنگ روانی و به ویژه جنگ رسانه ای واشنگتن علیه جمهوری اسلامی ایران در ابعاد داخلی، منطقه ای و جهانی بوده ایم. در حال حاضر، هاليوود، فارسى وان، بى.بى.سى، صدای آمریکا، راديو فـردا‌ و شـبكه‌هاى اجتماعى‌ اينترنتى‌ از مهم‌ترين ابزارهاى رسانه‌اى آمريكا در تضاد‌ با‌ جمهورى‌ اسلامى‌ هستند‌. افزايش‌ تعارضات ساختارى و دوگانگى هويت، يكسان‌سازى فرهنگى، تقويت گرايش‌هاى گريز از مركز (فرو ملی و فراملى) و اخلال درروند وحدت ملى، ايجاد اخـتلاف و شـكاف ميان نسل جوان با نظام به سبب ايجاد‌ ملى‌گرايى افراطى، ايدئولوژى‌هاى متضاد و درنهایت، بروز شكاف فرهنگى، يكپارچگى افقى گروه‌ها و طبقات و تشديد دوقطبى، تضاد باارزش‌ها، بـاورها، تـضعيف پيوندهاى سنتى از طريق تقويت و تـبليغ ارزش‌هاى غربى و كمك به استحاله‌ی فرهنگى‌، بهره‌بردارى‌ تبليغاتى و انتشار اخبار غيرواقع و تحريف‌شده، ايجاد نخبگان سياسى و فرهنگى وابسته به جريانات خودساخته از طريق شبكه ارتباطى، ايجاد فرهنگ سلطه و مـصرف‌گرايى و كاهـش نقش فرهنگ‌هاى بومى و مـحلى از مـهم‌ترين آسيب‌هايى است‌ كه‌ آمريكا مى‌كوشد با كمك رسانه‌هاى سنتى و شبكه‌هاى اجتماعى مجازى براى جمهورى اسلامى ايران به‌وجودآورد..

بر همین اساس و در بعد منطقه ای، ایالات‌متحده آمريكا مى‌كوشد با گسترش‌ انديشه‌ ایران هراسی‌ در ميان كشورهاى عـربى‌ مـوضوع‌ خطر گسترش تشيع و تشكيل هلال‌ شيعى‌ در منطقه را بزرگ‌نمايى كند و با تأكيد بر سرنگونى رژيم ايران نه‌تنها به‌ انـتقال فناورى‌هاى‌ اسـتراتژيك به متحدان منطقه‌اى خود و شكل‌ دادن‌ به مسابقۀ‌ تسليحاتى‌ و تحركات‌ نظامى بـپردازد بـلكه در‌ چارچوب رویکردهای نرم همانند جنگ رسانه‌اى و شـبكه‌سازى بـه مـقابله با ايران نيز مى‌پردازد. در ابعاد جهانی نیز آمریکا به دنبال ارائه تصویری سیاه از ایران در سطح تفکر عمومی است. ایرانی عقب مانده، رژیمی توتالی‌تر و سرکوبگر و درنهایت ناقض حقوق بشر، ضد زن و جوان و حامی تروریست. این تصویرسازی ها به کمک جنگ رسانه ای انجام می شود. به‌طورکلی باید گفت که سیاست نرم افزاری آمریکا علیه ایران بر پایه نوعی رویارویی فرهنگی و برخورد تمدنی تدوین‌شده است (سلیمانی پورلک، 1392: 298).

مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

به دنبال سکوت 8 ماه رسانه های غربی چون بی بی سی و تمامی مدعیان دروغین حقوق بشر، دو هزار نفر از دانشجویان و اساتید دانشگاهی ایران با تشکیل کمپین حمایت از مسعود سلیمانی و جمع آوری امضا الکترونیک ، خواهان آزادی این دانشمند مشهورسلول های بنیادی کشور با حمایت وزارت خارجه، علوم و بهداشت کشور شدند.

20 روز قبل