ایران اینترنشنال
503

آنجا که بی‌طرفی رنگ می بازد؛ دریافت رشوه 71 هزار دلاری بی‌بی‌سی

2 سال قبل

هم رسانی

   نگاره ای رشوه گرفتن

یکی از کارکردهای غول‌های رسانه‌های جهانی اهمیت آن‌ها در مدیریت افکار عمومی از سوی مرکز تصمیم گیر و تصمیم ساز سیاسی و اقتصادی جهانی است.
به‌واقع، این مراکز از ابزار این رسانه‌ها که عمدتاً 80 درصد جریان خبری دنیا را در اختیار خوددارند، برای مهندسی افکار عمومی استفاده می کنند. جالب آنکه هم‌زمان رسانه‌های بزرگ غربی و اروپایی خود مدعی استقلال و بی‌طرفی در پوشش اخبار و رویدادهای جاری سیاسی و اقتصادی نیز هستند. به‌طور مثال شبکه‌ی جهانی بی‌بی‌سی به‌عنوان رسانه‌ای وابسته به بودجه‌های دولتی در انگلستان همیشه مدعی نوعی رویکرد خبری بی‌طرفانه و غیر وابسته به خواسته‌های دولت انگلستان بوده است.
این ادعا همواره از سوی گردانندگان اتاق فکر بی‌بی‌سی در حال تبلیغ بوده است. در همین راستا است که حتی بی‌بی‌سی بارها رسانه‌های مستقل غیر غربی را به‌عنوان رسانه‌هایی دولتی، حکومتی و وابسته معرفی کرده است. به‌طور مثال بخش فارسی این بنگاه سخن‌پراکنی در خصوص صداوسیما در ایران همیشه از عنوان "رسانه ی حکومتی و غیرمستقل" یادکرده است. این رفتار رسانه‌ای عمدتاً باهدف از میدان به درکردن رقبا و برچسب‌زنی مورداستفاده قرارگرفته است. این کنشگری رسانه در چهارچوب عملیات روانی و تخریب اعتبار رسانه‌های جریان‌های ضد غربی و انگلیسی اتخاذشده است. حال باید دید که در واقعیت امر پرونده خود بی‌بی‌سی به‌عنوان رسانه‌ای انگلیسی در استقلال پوشش اخبار و عدم وابستگی به جریان‌های سیاسی و اقتصادی خاص پرونده‌ای پاک و قابل دفاع است؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت که ادعای بی‌طرفی و پوشش مستقل برای هیچ رسانه‌ای در سطح جهان قابل دفاع نیست. در خصوص بی‌بی‌سی نیز این ادعا در مقیاسی بسیار وسیع قابل رد است. رفتار بی‌بی‌سی در پوشش اخبار در گوشه گوشه ی جهان حکایت عدم رعایت بی‌طرفی و استقلال در پوشش اخبار و حوادث سیاسی و اقتصادی دارد. در تحلیل‌های انجام‌گرفته بر روی شیوه ی پوشش اخبار در خاورمیانه به‌طور مثال مشخص‌شده است که رفتار و پوشش رسانه‌ای این بنگاه سخن‌پراکنی نزدیک به وزارت امور خارجه انگلستان عمدتاً تابعی از منافع لندن در این منطقه بوده است.
بی‌بی‌سی بارها در پوشش حوادث جاری در کشورهایی مانند ایران و افغانستان همواره به دنبال تخریب جریان‌های ضد غربی بوده است. بی‌بی‌سی مادر و چه بی‌بی‌سی فارسی همواره جریان‌های مخالف غرب در این دو کشور را ارتجاعی، ضد زن، ضد حقوق بشر، ارتجاعی و ضد جوان معرفی کرده است. نکته اعجاب-آورتر آنکه بی‌بی‌سی عملکردش در داخل انگلستان نیز چندان بی‌طرفانه و مستقل نبوده است. این رفتار رسانه‌ای در داخل این کشور نیز خود تابعی از منافع دولت و کارتل های اقتصادی است. در این راه این رسانه حتی با دریافت رشوه از این جریان ها به فکر مدیریت افکار عمومی در چهارچوب خواست حاکمان و جریان های قدرت و ثروت بوده است.
در جدیدترین افشاگری ها در این زمینه، وب‌سایت هیت استریت به‌تازگی فاش کرده است که یک ماه قبل از برگزاری رفراندوم خروج انگلیسی از اتحادیه اروپا، بی‌بی‌سی ماهانه به‌طور میانگین 71 هزار یورو از اتحادیه اروپا پول نقد دریافت کرده است. جالب آنکه سخنگوی بی‌بی‌سی مدعی شده است که این پول های اعطایی عموماً برای پروژه های تحقیقاتی و توسعه ای هزینه شده است. این اتفاق اگرچه بار دیگر با سانسور جریان-های وابسته به باند قدرت و ثروت در انگلستان و غرب مواجه شد، اما بار دیگر نشان داد که ادعای رعایت بی‌طرفی و انتقال مستقل اخبار و رویدادها از سوی بی‌بی‌سی و رسانه‌های غربی توهمی بیش نیست. مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

رشد 6 برابری جرایم متعصبانه علیه مسلمانان در انگلستان در ادامه جواسلام هراسی در انگلستان و علی رغم سانسور بی‌بی‌سی فارسی رسانه های انگلیسی گزارش دادند که جرائم متعصبانه علیه مسلمانان در این کشور بعد از وقوع حمله تروریستی نیوزیلند – که در آن ۵۰ نمازگزار کشته و بیش از ۳۰ تن دیگر مجروح شدند – ۶ برابر افزایش یافته است.

10 روز قبل