ایران اینترنشنال
573

تئاتری برای آیت‌الله منتظری

2 سال قبل

هم رسانی

   تصویری از آیت الله منتظری

در متن زیر به رمزگشایی ترتیب ارائه محتوای پخش‌شده، در برنامه 60 دقیقه درباره انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری بعد از 28 سال پرداخته‌شده است. در این برنامه بخشی از محتوای فایل صوتی تقویت‌شده و بخشی از آن تخطئه می‌شود.
با تأملی کوتاه در بخشی از برنامه 60 دقیقه که به انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری می‌پردازد، متوجه روندی خاص می‌شویم. روندهایی که به‌نوعی کارگردانی شده است که عبارات خاصی در ذهن مخاطب تثبیت شود و برخی از مطالب مطرح‌شده در فایل صوتی صدق جلوه داده‌شده و برخی از آن کذب و تخطئه شود.
در پرده اول، مجری برنامه انتشار این فایل صوتی را "بی‌سابقه" توصیف می‌کند و سپس برای محتوای این فایل صوتی، عباراتی را بیان می‌کند که آیت‌الله منتظری کلماتی مانند "خون‌ریز"، "سفاک" و "جنایت" بکار برده است.
در پرده دوم، با فرزند آیت‌الله منتظری مصاحبه می‌شود، او سخن از "امانت‌داری" و "گفتن واقعیات تاریخی" می‌کند. او همچنین کسانی که در صحت یا اصالت خاطرات آیت‌الله منتظری تردید کنند را متهم به "تاریخ‌سازی" یا "تحریف تاریخ" می‌کند.
در پرده سوم قسمت‌هایی که از فایل صوتی پخش می‌شود. دقیقاً همان قسمت‌هایی که آیت‌الله منتظری کلماتی مانند "خون‌ریز"، "سفاک" و "جنایت" بکار برده است. گفتنی است آنچه پخش می‌شود بخش‌های بسیار گزینش‌شده از فایل منتشرشده است.
در پرده چهارم، بخش کوتاهی از سخنان حاضران پخش می‌شود که به آیت‌الله منتظری اعتراض می‌کنند.
در پرده پنجم، حسین باستانی کارشناس ارشد بی‌بی‌سی حضور می‌یابد.وی وظیفه دارد تا زمینه تاریخی این حادثه را گفته و انگیزه‌های جمهوری اسلامی را برای این اعدام‌ها، تبیین کند.او هم کلماتی مانند "خون‌ریز" و "سفاک" را تکرار می‌کند.
در پرده ششم، شخص مصاحبه‌شونده آنچه در پرده چهارم از فایل صوتی بیان‌شده را رد و تخطئه می‌کند و آن را دروغ می‌خواند.
ماحصل این برنامه آن است که بیننده قسمتی از محتوای فایل صوتی که حاوی اتهامات به جمهوری اسلامی و امام خمینی است را بپذیرد و با تکرار چندباره در ذهنش ته‌نشین شود اما قسمتی از فایل صوتی که مخالف این محتواست، دروغ جلوه داده‌شده و تخطئه گردد. مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

به دنبال سکوت 8 ماه رسانه های غربی چون بی بی سی و تمامی مدعیان دروغین حقوق بشر، دو هزار نفر از دانشجویان و اساتید دانشگاهی ایران با تشکیل کمپین حمایت از مسعود سلیمانی و جمع آوری امضا الکترونیک ، خواهان آزادی این دانشمند مشهورسلول های بنیادی کشور با حمایت وزارت خارجه، علوم و بهداشت کشور شدند.

27 روز قبل