574

آنچه بی‌بی‌سی پنهان می‌کند: نقد درون ساختاری وارد بر خاطرات آیت‌الله منتظری

هم رسانی

   تصویری از سایت بی بی سی فارسی

با انتشار فایل صوتی از آیت‌الله منتظری مربوط به28 سال قبل، بی‌بی‌سی فارسی به برجسته‌سازی آن پرداخت. به‌علاوه تلاش کرد تا با مغالطه "پهلوان‌پنبه" منتقدان به صحت این خاطرات را تخطئه کند.
آیت‌الله منتظری یکی از شاگردان امام خمینی است. او در برخی مراحل مبارزه با حکومت پهلوی حضور داشت و شاهد حوادث زیادی بود. اما به‌تدریج با انقلاب اسلامی زاویه گرفت و در بیست سال آخر عمرش در مقابل جمهوری اسلامی قرار گرفت و از هیچ عملی برای ضربه زدن به آن کوتاهی نمی‌کرد.
او در سال‌های آخر عمرش دست به نوشتن خاطراتی زد تا چهره امام خمینی را مخدوش کند. اما این نوشته‌ها موردانتقاد مورخان بی‌طرف قرار گرفت.
یکی از این مورخان عباس سلیمی نمین بود که در کتاب "پاسداشت حقیقت" از منظری درون ساختاری به‌نقد خاطرات پرداخت و اعلام کرد که این نوشته‌ها دچار تناقضات درونی است.
طبیعتاً بی‌بی‌سی تلاش می‌کند تا این خاطرات را منتشر کند و عین حقیقت جلوه دهد. به این منظور بود که فایل صوتی این سخنان را در کانالش منتشر کرد.
او برای آنکه به برخی نقدها و اشکالات گرفته‌شده پاسخ بدهد با احمد منتظری، پسر آیت‌الله منتظری مصاحبه تلفنی کرد و وی بیان داشت:
" کتاب خاطرات آیت‌الله منتظری، که ایشان گفتند و در نوار بود و پیاده کردیم و منتشر شد بسیاری آمدند و آن را زیر سؤال بردند و گفتند این خاطرات منسوب به آیت‌الله منتظری هست و این نوار و این فایل صوتی الآن مؤید آن اسنادی هست که در کتاب خاطرات هست"
همان‌طور که مشاهده می‌شود در اینجا به‌نقد درون ساختاری خاطرات آیت‌الله منتظری اشاره نمی‌شود بلکه به منسوب بودن خاطرات به وی پرداخته می‌شود.
این کار مغالطه پهلوان‌پنبه(Straw man) نامیده می‌شود. این نوع مغالطه واکنش به مدعایی است که نمی‌توان آن را رد کرد و نادرستی آن را نشان داد. در این مغالطه مدعای جدیدی مطرح می‌شود که به‌ظاهر شباهتی با مدعای اصلی دارد اما در حقیقت نسخه‌ای پوشالی یا بدلی از آن است که تنها در ظاهر به آن شباهت دارد. مغلطه گر می‌کوشد با استدلال علیه نسخه بدلی و رد آن، مدعای اصلی را گم کند و از اعتبار مدعی بکاهد. یعنی به‌جای مبارزه با مدعای اصلی، یک پهلوان‌پنبه می‌سازد و به جنگ آن می‌رود و چون آن را بر زمین میزند وانمود می‌کند که بر حریف پیروز شده است.
این دیدگاه در انتهای مصاحبه بازهم تکرار شد تا هیچ شک و شبهه‌ای در صحت خاطرات مطرح‌شده در کتاب خاطرات آیت‌الله منتظری نماند:
" برای اینکه این حقایق خیلی واضح و مهر تائیدی است بر اسنادی که بر کتاب خاطرات هست چون در سال‌های اخیر بسیاری از اون تاریخ‌نویس‌هایی که درواقع دارند تاریخ‌سازی می‌کنند و دارند تاریخ رادارند تحریف می‌کنند!" مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

2 سال قبل