575

تلاش بی‌بی‌سی براي مقصر جلوه دادن نهادهاي امنيتي ايران

2 سال قبل

هم رسانی

   01:09

تلاش بی‌بی‌سی براي مقصر جلوه دادن نهادهاي امنيتي ايران در ماجراي شهرام اميري، جاسوس هسته‌ای و جواب جالب فيليپ جرالدي، مقام پيشين سازمان امنيت ملي امريكا
مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

شبکه فارسی زبان بی‌بی‌سی در برنامه دیدبان، به انتقاد از برخورد با مفسدان اقتصادی در ایران پرداخته است.

2 ساعت قبل