ایران اینترنشنال
7250

18سال پس از سالگرد حمله آمریکا به افغانستان...

یک ماه قبل

هم رسانی

   18 سال پیش برخی مردم افغانستان امیدشان به دست آمریکا بود...

47 درصد از مردم افغانستان به بیماری های روانی مانند افسردگی دچار شده اند... مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

به دنبال سکوت 8 ماه رسانه های غربی چون بی بی سی و تمامی مدعیان دروغین حقوق بشر، دو هزار نفر از دانشجویان و اساتید دانشگاهی ایران با تشکیل کمپین حمایت از مسعود سلیمانی و جمع آوری امضا الکترونیک ، خواهان آزادی این دانشمند مشهورسلول های بنیادی کشور با حمایت وزارت خارجه، علوم و بهداشت کشور شدند.

28 روز قبل