ایران اینترنشنال
75

جنگ زرگری در بی بی سی فارسی

3 سال قبل

هم رسانی

بی بی سی فارسی در صفحه اصلی سایت خود اقدام به انتشار ویدئویی کرده که نشان می دهد چگونه یک فرد ناشناس برای شکار غیر قانونی، با ماموران جنگل بانی در گیر می شود؛ ذیل این ویدئو بی بی سی فارسی از قوانین ایران در این زمینه انتقاد می کند و این قوانین را ناقص می خواند؛ اما در کل هدف از طرح این موضوعات چیست؟

بی بی سی پرشین گزارش می دهد:

 

پس از کشته شدن شیری در زیمباوه توسط توریست و دندان پزشک مشهور آمریکایی به نام "والتر پالمر"، بی بی سی از جنبه های مختلف به این موضوع پرداخته است . ابتدا اخباری در مورد کشته شدن مهمترین شیر زیمباوه ای و سپس حاشیه هایی در خصوص عذرخواهی توریست آمریکایی منتشر کرده و سپس سایر مباحث مرتبط و غیره و غیره.

 

نحوه پوشش اخبار در بی بی سی همواره با نقد های جدی روبرو بوده است. برخی کارشناسان و صاحبنظران در حوزه ی رسانه بر این باور اند که رسانه ای مانند بی بی سی (و البته بی بی سی فارسی) به دلیل تامین بودجه شان از محل وزارت امور خارجه انگلیس، همواره تحت کنترل و تحت امر این وزارت خانه هستند و از استقلال لازم برخوردار نمی باشند ؛ هر چند طبیعتا مدیران ارشد بی بی سی فارسی هرگونه اعمال نفوذ و فشار از سوی دولت انگلیس را تکذیب می کنند و سعی دارند خود را به عنوان رسانه ای کاملا مستقل نشان دهند.

 

خبر مربوط به کشته شدن شیر زیمباوه ای - به دلیل نحوه پوشش – برای بی بی سی فارسی نیز تبعات داشته و این شبکه را با انتقاداتی روبرو ساخته است؛ و این انتقادات با واکنش ها و رفتار انفعالی این شبکه همراه بوده و بی بی سی به دنبال زدودن وجهه ی ساخته شده بر آمده است.از جمله انتقاداتی که به این رسانه وارد شده این است که کشته شدن صد ها نفر از انسان ها به خوبی کشته شدن شیر زیمباوه ای پوشش خبری نیافته و به اندازه کافی بدان پرداخته نمی شود. لذا ممکن است این طور برداشت شود که قرار است در هیاهوی اخبار مربوط و غیر مربوط، مهم و غیر مهم، قتل عام انسان ها محو گردد.

 

بی بی سی فارسی در رفتاری انفعالی، انتقاداتی که به سایت رسمی اش وارد شده را می خواهد به حاشیه ببرد؛ لذا با پرداختن هر چه بیشتر به موضوع این طور می نماید که یا قرار است اخبار منتشر شده در خصوص شیر زیمباوه ای نسبت به قبل مهم تر جلوه کند، و یا نوعی جنگ زرگری است که در آن اصلا منظور انحراف افکار است؛ و به این وسیله هدف آن می شود که ذهن مخاطب از موضوعات اصلی – مانند کشته شدن غیر نظامیان فلسطینی -  منحرف شود.

 

سایت بی بی سی فارسی نیز پس از گذشت چند روز، خبری منتشر کرده که مشابه با همان مطلبی است که حاشیه هایی برای این شبکه نیز به دنبال داشت؛ مطلبی که بی بی سی فارسی اقدام به انتشار آن کرده، مربوط می شود به شکار های غیر قانونی در ایران؛ سایت بی بی سی فارسی در این رابطه مدعی است که در قوانین جمهوری اسلامی ایران نواقصی وجود دارد که نهایتا باز دارنده نیست و بلکه بیشتر احتمال می رود که جنگل بان ها با  مشکل مواجه شوند. اما حقیقت آن است که تمام این ایرادات نسبت به قوانین ایران – خواه به جا یا نا به جا – در راستای هدفی مانند ایجاد جنگ زرگری طرح می شود.

مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

حسین باستانی از اعضای اتاق فکر بی‌بی‌سی فارسی و از حقوق بگیران سرویس جاسوسی انگلیس از جمله افرادی است که همواره در نوشتن مقاله های تخریبی علیه جمهوری اسلامی یکی از فعال ترین افراد محسوب می گردد.

9 روز قبل