752

تهيه آتش براي انتخابات رياست جمهوري

هم رسانی

   02:57

در داخل كشور مطرح می‌شود كه هر انتخاباتي باعث رشد سياسي مردم و استحكام جمهوري اسلامي است. اما بی‌بی‌سی در راهبرد كلان خود معتقد است هر انتخابات يك فرصت براي ايجاد چالش در ايران است.
بنا بر هميشه علاقه دارد بسيار زود وارد انتخابات شود. هنوز 8 ماه تا انتخابات باقي است و وزارت كشور هم ستاد خود را فعال نكرده. بی‌بی‌سی نشست‌هایش را شروع كرده است. اين هفته به بهانه بررسي عملكرد دولت و مخالفانش استارت جدي را زد.
سياست بی‌بی‌سی نسبت به هر دولتي در ايران يكسان است اما روش‌ها متفاوت است. در دولت قبلي تلاش می‌شد نشان دهند كه حاكميت و دولت يكي هستند و عليه جامعه فعاليت می‌کنند و اين يعني عدم دموكراسي و آزادي.
اكنون در دولت يازدهم تلاش می‌کنند نشان دهند جامعه و دولت يكي هستند و در برابر حاكميت مقاومت می‌کنند و اين هم يعني عدم دموکراسی و آزادي.
در سه سال گذشته بيشترين تحلیل‌های بی‌بی‌سی به اين سمت رفته كه جدال رهبري و رئیس‌جمهور هميشه وجود دارد و امتيازهاي سياسي بين آن‌ها ردوبدل می‌شود و بدنه اصول‌گرا طرفدار رهبر است و بدنه جامعه طرفدار دولت است.
در نگاه اول شايد مخاطب فكر كند كه بی‌بی‌سی از دولت يازدهم حمايت می‌کند و طرفدار آن است . اما تحليل واقعي آن است كه بی‌بی‌سی براي نشان دادن شكاف بايد بين مسئولان ارشد اختلاف را نشان دهد و دوگانه ظالم – مظلوم ايجاد كند. از همين رو فضاي رسانه‌ای را به سمت تائید سياست دولت و نقد حاكميت پيش می‌برد.
به عبارتي اگر بی‌بی‌سی فارسي بتواند به مخاطب القا كند كه اختلافات دولت و حاكميت جدي است .برنده‌شده است و ديگر اهميت ندارد كه مخاطب به كدام جناح تمايل پيدا می‌کنند. ايجاد فضاي دوقطبی خواسته هميشگي اين شبكه انگليسي بوده است.
در برنامه صفحه دو آخر هفته. آن‌ها تلاش كردند نشان دهند. دعواي سياسي بالاگرفته و در یک‌سو دولت و مردم قرار دارند و در ديگر سو رهبري و سپاه و اصول‌گرايان.
اين حرف جديدي براي اين شبكه نيست اما با دعوت از اين كارشناسان خوراك لازم و مثال‌های ميداني براي تفسير دوباره اين سياست قديمي را فراهم كرد.
ازنظر بی‌بی‌سی هر اتفاقي در كشور می‌تواند در چهارچوب اين دوقطبی تعريف شود .به زبان ديگر می‌توان گفت بی‌بی‌سی نياز دارد براي چند ماه ديگر مواد اوليه خود را آماده كند و با تحلیل‌های كارشناسان افكار عمومي را براي دوقطبي كردن جامعه به دست آورد.
يك مثل هميشگي می‌گوید بی‌بی‌سی شبكه روزهاي بحران‌زده است.انگليسي خوب می‌دانند در روزهاي داغ سياست چگونه حرف‌هایشان را پيش ببرند. آن‌ها از حالا آتش تهيه خود را انبار می‌کنند.
برخي از شگردهاي آن‌ها را بشنويد.


مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

2 سال قبل